O společnosti

1996

Společnost VERKON s.r.o. byla založena v roce 1996 jako obchodní firma se zaměřením na distribuci a maloobchodní prodej laboratorního a technického skla, pomůcek, přístrojů a chemikálií se středisky v Praze, Brně a Ústí nad Labem.

V průběhu let se činnost společnosti profiluje zejména na distribuci českých výrobců laboratorního vybavení: Sklárny Kavalier (laboratorní a technické sklo), BMT (přístroje pro ohřev, chlazení a sterilizaci), Exatherm (teploměry a areometry), Lavat (vakuová technika), LAC (pece a sušány), Labio (laboratorní analytické přístroje), Lachema (chemikálie), Penta (chemikálie) a řady dalších.

Společnost distribuuje laboratorní chemikálie a vybavení významným organizacím z oblasti vědy a výzkumu, školství i průmyslu. VERKON zajišťuje dodávky chemikálií a laboratorního vybavení m.j. pro bezpečnostní složky státu.

2005

V roce 2005 se společnost VERKON stala distributorem laboratorních chemikálií Lach-Ner. V následujícím období společnost nadále rozvíjela činnost distribuce chemikálií a zavedla systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.

2007

V roce 2007 začala společnost VERKON  úzce spolupracovat se svojí sesterskou společností Adelon na dodávkách laboratorního nábytku a kompletního vybavení laboratorních, technických a administrativních interiérů. Společně vyvíjejí novou kompletní řadu laboratorního nábytku AdeLAB.

2009

V roce 2009 přichází do společnosti nové vedení, společnost prochází optimalizací logistických procesů a postupně centralizuje distribuci chemikálií a laboratorního vybavení. VERKON dostává nové logo a kompletní vizuální podobu. Společnost spustila novou internetovou prezentaci s kompletním katalogem chemikálií. Dokončila se rekonstrukce administrativních i skladových prostor v Praze 9 - Libni a novou tvář dostaly také maloobchodní prodejny.

2010

Rok 2010 byl nejúspěšnějším rokem v historii společnosti. Do firmy nastoupila řada čerstvých absolventů univerzit, kteří zde nacházejí prostor pro uplatnění svých odborných znalostí i osobního nasazení. Dokončili jsme implementaci nového informačního systému Helios, který přispěl k výraznému zrychlení a zefektivnění práce obchodního oddělení a logistiky. VERKON se stává, s ročním nárůstem tržeb o více než 35 %, jednou z nejrychleji se rozvíjejících společností na trhu.

2011

V roce 2011 společnost úspěšně recertifikovala integrovaný systém řízení dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008 a SA8000:2001. V tomto roce jsme dosáhli rekordního nárůstu tržeb tuzemské distribuce laboratorního vybavení a chemikálií, oproti loňskému roku o více než 50 %. 

2012

Rok 2012 byl opět ve znamení více než 35% růstu tržeb. Za mnohem důležitější ale považujeme překročení hranice 50 % pracovníků se zdravotním postižením, kteří v naší společnosti pracují a našli u nás uplatnění v logistice, skladech nebo finanční účtárně. Naši zákazníci tedy mohou nákupem u nás čerpat tzv. náhradní plnění. 

2013 

VERKON roste i v roce 2013. Uplatnění u nás získalo 10 nových spolupracovníků, kteří nastoupili na obchodní, administrativní i provozní pozice. Zajišťovali jsme dodávky několika investičních celků výzkumných pracovišť. Obrat firmy se za poslední 4 roky téměř ztrojnásobil.

2014

V roce 2014 jsme zahájili provoz nového expedičního skladu v logistickém areálu K Žižkovu v Praze 9. Nový sklad disponuje výrazně větší skladovací kapacitou, posílen byl tým skladníků a ke konci roku jsme zahájili proces implementace systému hodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti jednotlivých skladových operací (KPI) tak, abychom dokázali ještě lépe a rychleji reagovat na objednávky našich zákazníků, kterých bylo v roce 2014 o 17 % více než v roce předcházejícím.

2015

V roce 2015 u nás našlo uplatnění 9 nových spolupracovníků se zdravotním postižením, úspěšně jsme recertifikovali integrovaný systém řízení a tržby opět dosáhly historicky nejvyšší úrovně - laboratorní vybavení nebo chemikálie jsme v roce 2015 dodali více než 5.000 zákazníků.

Náš cíl pro následující období zůstává neměnný - optimalizovat nadále procesy ve společnosti a spolupracovat s jednotlivými výrobci tak, aby distribuce jejich výrobků reagovala co nejrychleji na potřeby zákazníků.

 

Zboží bylo vloženo do nákupního košíku.

Obchodní sdělení

Chcete se pravidelně dozvídat o novinkách? Objednejte si zasílání informačních e-mailů.