Turbidimetry WTW

Turb 430 IRTurb 430 IR
Turb 355 IRTurb 355 IR
Turb 550 / 550 IRTurb 550 / 550 IR

Turbidimetry WTW

Turbidimetr přenosný Turb 430 IR/Turb 430 T je bateriový přenosný měřič zákalu s infračervenou LED lampou (860 nm) pro měření podle ISO 7027 / DIN EN 27027 (EN ISO 7027) na nefelometrické bázi nebo jako model s bílým světlem s wolframovou lampou podle US EPA 180.1. Přepínání rozsahů měření probíhá na základě funkce AutoRange automaticky. Přesné měření v nízkých rozsazích (pitná voda) je zcela bezproblémové. Měření a 3 bodová kalibrace probíhá pomocí jasných pokynů z menu na displeji. Kalibrace se provádí s AMCO® standardy. Až 1000 datových vět s naměřenými hodnotami vč. identifikačního čísla lze uložit do paměti a později v souladu s GLP/AQA přes laboratorní stanici LabStation s pomocí výkonného programu LSdata přenést do PC a zpracovat. Kvalita naměřených výsledků podporuje také nastavitelný interval kalibrace s dokumentací.

 

Turbidimetr přenosný Turb 355 T/Turb 355 IR je bateriový přenosný měřič zákalu s infračervenou LED lampou (860 nm) pro měření podle ISO 7027 / DIN EN 27027 (EN ISO 7027) na nefelometrické bázi nebo jako model s bílým světlem s wolframovou lampou podle US EPA. Přepínání rozsahů měření probíhá na základě funkce AutoRange automaticky. Podle rozsahu měření s rozlišením 0,01 nebo 1 NTU. Také 1 ... 3bodová kalibrace je pro uživatele velmi komfortní. Stisknutím tlačítka CAL se přístroj přepne do kalibračního režimu. Kalibrace probíhá s podpůrným vedením podle displeje. Postupně jsou v sestupné řadě jeden po druhém požadovány a potvrzovány kalibrační standardy. Měřiče zákalu Turb 355 IR / T se dodávají v malém ručním kufříku, který obsahuje všechno potřebné příslušenství, např. kalibrační standardy (0,02; 10,0 a 1000 NTU), prázdné kyvety a baterie. Přístroj pracuje se 4 x AAA alkalicko-manganovými bateriemi a splňuje krytí IP 67.

 

Turbidimetr laboratorní Turb 550/Turb 550 IR je laboratorní měřič zákalu pro nefelometrické měření s automatickou 3 bodovou kalibrací, výstupem RS 232, hodinami reálného času a se sledováním kalibračních intervalů. Automatická volba měřícího rozsahu v rozmezí 0,1 ... 1000 NTU. Při porovnávacím měření se mohou na 2 řádkovém displeji současně zobrazovat aktuální a předešlá hodnota. Rozsah dodávky zahrnuje vedle přístroje s vestavěným zkráceným návodem k obsluze, 2 prázdné kyvety a 3 standardy (0,02; 10,0 a 1000 NTU, AMCO-standardy s aprobací také pro pitné vody podle EN ISO 7027, popř. jako primární standardy podle US EPA). Pro průtočná měření je k dispozici beztlakový kyvetový nástavec.

   

Turbidimetr laboratorní Turb 555/Turb 555 IR je vysoce přesný laboratorní měřič zákalu s velkým rozsahem měření od 0,0001 ... 10000 NTU pro všechny aplikace měření zákalu: od měření nejčistších a pitných vod přes zajišťování kvality při výrobě nápojů až po kontrolu odpadních vod. Měřící systém se 4 detektory dovoluje nejenom nefelometrická (90° rozptyl světla) a transmisní měření, nýbrž také poměrová měření (Ratiomethode), která redukují rušivé efekty rozptýleného světla a zabarvení vzorku. Podle menu vedená obsluha různých úrovní pro měření, kalibraci a konfiguraci. Obsáhlé AQA funkce, např. sledování kalibračních intervalů nebo číselné heslo pro přístup do kalibrace a nastavení, pomáhají při zabezpečení kvality získávaných hodnot měření a udávají se také v dokumentaci naměřených výsledků. Vedle beztlakového průtočného měření lze také provádět kontinuální měření při průtoku pod tlakem až 4 bary (s průtočnou nádobkou Flow-Turb).

 

Technické údaje

Typ Turb 430 IR/430 T Turb 355 T/355 IR Turb 550/550 IR Turb 555 Turb 555 IR
Měřicí princip: nefelometrický (90° rozptyl světla) nefelometrický (90° rozptyl světla) nefelometrický (90° rozptyl světla) nefelometrický poměrová metoda nefelometrický poměrová metoda, transmise
Zdroj světla: IR-LED/wolfr. lampa wolfr. lampa/IR-LED wolfr. lampa/IR-LED wolframová lampa infračervená infračervená LED
Rozsahy měření:
NTU
FNU (pouze IR)
EBC
Nephelos
FAU
0 ... 1100
0 ... 1100
-
-
-
0 ... 1100
0 ... 1100
-
-
-
0 ... 1100
0 ... 1100
-
-
-
0 ... 10000
-
0 ... 2450
0 ... 67000
-
0 ... 10000
0 ... 10000
0 ... 2450
-
0 ... 10000
Rozlišení: 0,01 NTU v rozsahu 0,00 ... 9,99
(Turb 355 T/IR; 1 ... 9,99)
0,1 NTU v rozsahu 10,0 ... 99,9
1 NTU v rozsahu 100 ... 1000 (1100)  
0,0001 NTU v rozsahu 0,0001 ... 9,9999 NTU
0,001 NTU v rozsahu 10,000 ... 99,999 NTU
0,01 NTU v rozsahu 100,00 ... 999,99 NTU
0,1 NTU v rozsahu 1000,0 ... 9999,9 NTU  
Přesnost: ±2% z měř. hodn. nebo ±0,01 NTU ±2% z měř. hodnoty nebo ±0,1 NTU ±3% (>500 NTU) ±2% z měř. hodn. nebo ±0,01 NTU 0 ... 1000 NTU: ±2% nebo ±0,01 NTU
1000 ... 4000 NTU: ±5% z měřené hodnoty
4000 ... 10000 NTU:  ±10% z měřené hodnoty  
Reprodukovatelnost: <0,5% nebo ±0,01 NTU/FNU ±1% nebo ±0,05 NTU/FNU ±1% z měřené hodnoty nebo ±0,01 NTU
Kalibrace: autom. 3 bodová automatická 1 ... 3 bodová automatická 1 ... 5 bodová
Doba odezvy: cca 3 s (IR)/7 s (T) 14 sekund <3 sekund <6 sekund
Kyvety: 28 x 60 mm 25 x 45 mm 28 x 70 mm kruhové kyvety
Objem vzorku: 20 ml
15 ml
25 ml
Rozhraní výstupu: RS 232 (USB) - RS 232, jednosměrné
Hodiny / kalendář: ano -
ano ano ano
Provozní teplota: 0 ... +50°C +10 ... +40°C 0 ... +50°C
Napájení: 4 x AA (3000 měření) 4 x AAA (1500 měření) síťový zdroj

 

Obj. číslo Kat. číslo Typ Popis Cena / ks Objednat
396 711 600 320 600320 Turb 430 IR turbidimetr přenosný s IR lampou, vč. baterií, kalibračního setu (0,02-10,0-1000 NTU), 2 prázdných kyvet a čisticí utěrky na kyvety (bez kufříku a laboratorní stanice se softwarem pro přenos dat do PC) 43 316,00 Kč
 ks
396 711 600 325 600325 Turb 430 T turbidimetr přenosný s wolframovou lampou, vč. baterií, kalibračního setu 0,02-10,0-1000 NTU), 2 prázdných kyvet a čisticí utěrky na kyvety (bez kufříku a laboratorní stanice se softwarem pro přenos dat do PC) 47 264,00 Kč
 ks
396 711 600 311 600311 Turb 355 IR turbidimetr přenosný s IR lampou, vč. baterií a kufříku s kalibračním setem 0,02-10,0-1000 NTU), 2 prázdnými kyvetami a čisticí utěrkou na kyvety 42 672,00 Kč
 ks
396 711 600 312 600312 Turb 355 T turbidimetr přenosný s wolframovou lampou, , vč. baterií a kufříku s kalibračním setem 0,02-10,0-1000 NTU), 2 prázdnými kyvetami a čisticí utěrkou na kyvety 44 744,00 Kč
 ks
396 711 600 100 600100 Turb 550 turbidimetr laboratorní s wolframovou lampou, vč, síťového napáječe, 3 kalibračních standardů 0,02 – 10,0 – 1000 NTU, 2 prázdných kyvet 58 268,00 Kč
 ks
396 711 600 110 600110 Turb 550 IR turbidimetr laboratorní s IR lampou, vč, síťového napáječe, 3 kalibračních standardů 0,02 – 10,0 – 1000 NTU, 2 prázdných kyvet 72 072,00 Kč
 ks
396 711 600 200 600200 Turb 555 turbidimetr laboratorní s wolframovou lampou, vč, síťového napáječe, 4 kalibračních standardů 0,02 – 10,0 – 1000 – 1750 NTU, 3 prázdných kyvet 95 340,00 Kč
 ks
396 711 600 210 600210 Turb 555 IR turbidimetr laboratorní s IR lampou, vč, síťového napáječe, 4 kalibračních standardů 0,02 – 10,0 – 1000 – 1750 NTU, 3 prázdných kyvet 109 060,00 Kč
 ks
396 711 251 300 251300 RB Flex/430 akumulátor a síťový napáječ pro Turb 430 IR/T 5 404,00 Kč
 ks
396 711 251 301 251301 LS Flex/430 laboratorní stanice pro Turb 430 IR/T k vyhodnocení dat a k přenosu dat na PC, akumulátor a síťový napáječ, přípojka pro čtečku čárového kódu 11 396,00 Kč
 ks
396 711 600 560 600560 Kal.Kit Turb 430 IR sada sekundárních standardů 0,02 – 10,0 – 1000 NTU pro Turb 430 IR 7 644,00 Kč
 ks
396 711 600 561 600561 Kal.Kit Turb 430 T sada sekundárních standardů 0,02 – 10,0 – 1000 NTU pro Turb 430 T 8 400,00 Kč
 ks
396 711 600 547 600547 Kal.Kit P Turb 355 IR/T sada sekundárních standardů 0,02 – 10,0 – 1000 NTU pro Turb 355 IR a Turb 355 T 6 748,00 Kč
 ks
396 711 600 542 600542 Kal.Kit Turb 550/550 IR sada sekundárních standardů 0,02 – 10,0 – 1000 NTU pro Turb 550/550IR 6 776,00 Kč
 ks
396 711 600 543 600543 Kal.Kit Turb 555 IR sada sekundárních standardů 0,02 - 10,0 - 100 - 1750 NTU pro Turb 555 IR 9 240,00 Kč
 ks
396 711 600 600 600600 D – Turb kyveta průtočná pro beztlakové měření 8 764,00 Kč
 ks
396 711 600 601 600601 Cell Turb / SET kyveta prázdná pro Turb 550/550IR/555/555IR, sada 3 ks 3 752,00 Kč
 ks
396 711 600 603 600603 Lamp Turb 550/555 WL modul náhradní předjustovaný s lampou pro Turb 550 / Turb 555 5 124,00 Kč
 ks
396 711 600 607 600607 Lamp Turb 550 - IR modul náhradní předjustovaný s IR – LED pro Turb 550 IR 5 096,00 Kč
 ks
396 711 600 608 600608 Lamp Turb 555 - IR modul náhradní předjustovaný s IR – LED pro Turb 555 IR 5 096,00 Kč
 ks
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Kontaktovat
RYCHLÝ KONTAKT
Ing. Josef Kratina, Ph.D.

Ing. Josef Kratina, Ph.D.

produktový specialista
tel.: 284 810 775
mob.: 777 913 381
Potřebujete poradit s tímto produktem? Kontaktujte produktového specialistu:
Ing. Josef Kratina, Ph.D.

Ing. Josef Kratina, Ph.D.

produktový specialista
mob.: 777 913 381
tel.: 284 810 775
e-mail:
Jméno a příjmení: * E-mail: * Telefon:
Zpráva: *
* povinné položky

Zboží bylo vloženo do nákupního košíku.

Obchodní sdělení

Chcete se pravidelně dozvídat o novinkách? Objednejte si zasílání informačních e-mailů.