Kolona chromatografická GC BP1

Základní kapilární kolony pro analýzu nečistot v rozpouštědlech, PCB kongenerů nebo jejich směsi (např. směs Aroclor), pesticidů, drog, simulované destilace, deodorantů zemního plynu, sirných sloučenin, esenciálních olejů, uhlovodíků, kyslíkatých látek.

 • 100% dimetyl polysiloxanová fáze
 • standardní nepolární fáze vhodná pro všechny rutinní analýzy
 • ekvivalentní k USP fázi G2

Teplotní limity:

0,1–1,0 µm: -60 ... +340/360 °C
1,5–3,0 µm: -60 ... +300/320 °C
3,0–5,0 µm: -60 ... +280/300 °C

Obj. číslo Rozměry Dostupnost Cena / ks Objednat
150 331 754 039 15 m x 0,25 mm x 0,1 µm Kontaktujte nás
150 331 754 043 15 m x 0,25 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 044 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 045 60 m x 0,25 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 056 30 m x 0,25 mm x 1,0 µm Kontaktujte nás
150 331 754 061 15 m x 0,32 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 062 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 068 30 m x 0,32 mm x 0,5 µm Kontaktujte nás
150 331 754 069 60 m x 0,32 mm x 0,5 µm Kontaktujte nás
150 331 754 073 30 m x 0,32 mm x 3,0 µm Kontaktujte nás
150 331 754 090 30 m x 0,53 mm x 1,0 µm Kontaktujte nás
150 331 754 806 30 m x 0,53 mm x 5,0 µm Kontaktujte nás
150 331 754 807 60 m x 0,53 mm x 5,0 µm Kontaktujte nás
150 331 754 808 30 m x 0,53 mm x 3,0 µm Kontaktujte nás
150 331 754 809 60 m x 0,53 mm x 3,0 µm Kontaktujte nás
150 331 754 810 60 m x 0,32 mm x 1,0 µm Kontaktujte nás
150 331 754 812 60 m x 0,25 mm x 0,5 µm Kontaktujte nás
150 331 754 813 30 m x 0,32 mm x 1,0 µm Kontaktujte nás
150 331 754 815 60 m x 0,25 mm x 1 µm Kontaktujte nás
150 331 754 820 30 m x 0,25 mm x 0,5 µm Kontaktujte nás
150 331 754 092 30 m x 0,53 mm x 0,5 µm Kontaktujte nás
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kolona chromatografická GC SolGel-1MS

 • 100% dimetyl polysiloxanová fáze
 • nepolární fáze
 • poskytuje lepší identifikace MS spekter
 • nízká krvácivost
 • vynikající selektivita

Teplotní limity:

-60 ... 340/360 °C

Obj. číslo Rozměry Dostupnost Cena / ks Objednat
150 331 754 793 60 m x 0,25 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 795 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 798 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kolona chromatografická GC BPX5

Oblíbená kolona pro velké množství aplikací.

 • 5% fenyl polysilfenylen-siloxanová fáze
 • fáze s nízkou polaritou
 • nízká krvácivost
 • vhodná fáze pro stopovou analýzu pesticidů, drog, uhlovodíků a fenolů

Teplotní limity:

0,1–1,2 µm: -40 ... +360/370 °C
1,5–3 µm: -40 ... +350/360 °C

Obj. číslo Rozměry Dostupnost Cena / ks Objednat
150 331 754 217 15 m x 0,25 mm x 0,1 µm Kontaktujte nás
150 331 754 100 15 m x 0,25 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 101 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 111 30 m x 0,25 mm x 0,1 µm Kontaktujte nás
150 331 754 120 60 m x 0,25 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 125 30 m x 0,25 mm x 0,5 µm Kontaktujte nás
150 331 754 110 30 m x 0,15 mm x 0,15 µm Kontaktujte nás
150 331 754 205 30 m x 0,32 mm x 0,5 µm Kontaktujte nás
150 331 754 122 30 m x 0,25 mm x 1,0 µm Kontaktujte nás
150 331 754 123 60 m x 0,25 mm x 1,0 µm Kontaktujte nás
150 331 541 261 6 m x 0,32 mm x 1,0 µm Kontaktujte nás
150 331 541 345 30 m x 0,53 mm x 0,5 µm Kontaktujte nás
150 331 541 348 30 m x 0,53 mm x 1,5 µm Kontaktujte nás
150 331 754 144 15 m x 0,32 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 145 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 146 60 m x 0,32 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 148 30 m x 0,53 mm x 1,0 µm Kontaktujte nás
150 331 754 153 30 m x 0,32 mm x 1,0 µm Kontaktujte nás
150 331 754 154 60 m x 0,32 mm x 1,0 µm Kontaktujte nás
150 331 754 160 30 m x 0,53 mm x 3,0 µm Kontaktujte nás
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kolona chromatografická GC BP5

Oblíbená kolona pro širokou řadu aplikací. 

 • 5% fenyl / 95% dimetyl polysiloxanová fáze
 • fáze s nízkou polaritou
 • ekvivalentní k fázím USP G27, G36

Teplotní limity:

0,1–1,5 µm: -60 ... 340/350 °C
> 1,5 µm: -60 ... 280/300 °C

Obj. číslo Rozměry Dostupnost Cena / ks Objednat
150 331 754 177 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 178 60 m x 0,32 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 182 15 m x 0,25 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 183 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 184 60 m x 0,25 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 188 60 m x 0,32 mm x 1,0 µm Kontaktujte nás
150 331 754 189 30 m x 0,32 mm x 1,0 µm Kontaktujte nás
150 331 754 195 30 m x 0,53 mm x 1,0 µm Kontaktujte nás
150 331 754 196 30 m x 0,53 mm x 5,0 µm Kontaktujte nás
150 331 754 199 15 m x 0,53 mm x 1,5 µm Kontaktujte nás
150 331 754 203 30 m x 0,25 mm x 1,0 µm Kontaktujte nás
150 331 754 216 30 m x 0,32 mm x 0,5 µm Kontaktujte nás
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kolona chromatografická GC BP10 (1701)

 • 14% kyanopropylfenyl polysiloxanová fáze
 • středně polární fáze
 • vhodná fáze pro analýzu organochlorových pesticidů podle metod EPA608 a 8081

Teplotní limity:

 0,25–0,5 µm: -20 ... 280/300 °C
1,0 µm: -20 ... 260/280 °C

Obj. číslo Rozměry Dostupnost Cena / ks Objednat
150 331 754 256 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 259 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 270 30 m x 0,32 mm x 1,0 µm Kontaktujte nás
150 331 754 283 30 m x 0,53 mm x 1,0 µm Kontaktujte nás
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kolona chromatografická GC BP21 (FFAP)

 • polyethylen glykolová stacionární fáze modifiková nitrotereftalovou kyselinou
 • polární fáze
 • vhodná fáze pro analýzu volných těkavých mastných kyselin

Teplotní limity:

0,25–1 µm: 35 ... 240/250 °C

Obj. číslo Rozměry Dostupnost Cena / ks Objednat
150 331 754 465 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 466 60 m x 0,25 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 471 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 472 60 m x 0,32 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 477 30 m x 0,53 mm x 0,5 µm Kontaktujte nás
150 331 754 478 30 m x 0,53 mm x 1,0 µm Kontaktujte nás
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kolona chromatografická GC BPX35

 • 35% fenyl polysilfenylen siloxanová fáze
 • středně polární fáze
 • fáze s nízkou krvácivostí
 • kompatibilní se všemi běžnými GC detektory
 • vhodná fáze pro stopovou analýzu herbicidů a aromatických sloučenin

Teplotní limity:

0,10–1,0 µm: 10 ... 330/360 °C

Obj. číslo Rozměry Dostupnost Cena / ks Objednat
150 331 754 701 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 702 60 m x 0,25 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 337 547 158 30 m x 0,32 mm x 0,5 µm Kontaktujte nás
150 331 754 724 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 737 30 m x 0,53 mm x 1,0 µm Kontaktujte nás
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kolona chromatografická GC BPX50

Konfirmační kolona pro řadu EPA a farmaceutických aplikací.

 • 50% fenyl polysilfenylen siloxanová fáze
 • středně polární fáze
 • fáze s nízkou krvácivostí
 • ideální fáze pro GCMS
 • aplikace: triazinové herbicidy, screeningové analýzy drog, steroidy

Teplotní limity:

0,10–1,0 µm: 10 ... 330/350 °C

Obj. číslo Rozměry Dostupnost Cena / ks Objednat
150 331 754 741 30 m x 0,15 mm x 0,15 µm Kontaktujte nás
150 331 754 750 15 m x 0,25 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 751 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 752 60 m x 0,25 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 761 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 772 30 m x 0,53 mm x 1,0 µm Kontaktujte nás
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kolona chromatografická GC Solgel-WAX

 • polyethylen glykolová stacionární fáze
 • polarní fáze
 • vysokoteplotní robustní kotvená polyetylen glykolová fáze (fáze je chemicky zakotvená do povrchu křemenné kapiláry)

Teplotní limity:

0,25–1 µm: 30 ... 260/280 °C

Obj. číslo Rozměry Dostupnost Cena / ks Objednat
150 331 754 785 30 m x 0,53 mm x 1,0 µm Kontaktujte nás
150 331 754 786 30 m x 0,53 mm x 0,5 µm Kontaktujte nás
150 331 754 787 30 m x 0,25 mm x 1,0 µm Kontaktujte nás
150 331 754 788 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 789 60 m x 0,32 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 791 60 m x 0,25 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 792 60 m x 0,32 mm x 0,5 µm Kontaktujte nás
150 331 754 796 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm Kontaktujte nás
150 331 754 797 30 m x 0,32 mm x 0,5 µm Kontaktujte nás
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kolona chromatografická GC BP624

 • kyanopropylfenyl polysiloxanová fáze
 • polární fáze
 • vhodná fáze pro analýzu těkavých organických sloučenin (EPA 624, SW-846 8240/8260) a alkoholů a pro metodu USP G43

Teplotní limity:

1,4–3,0 µm: 0 ... 230/240 °C

Obj. číslo Rozměry Dostupnost Cena / ks Objednat
150 331 754 832 30 m x 0,32 mm x 1,8 µm Kontaktujte nás
150 331 754 836 30 m x 0,53 mm x 3,0 µm Kontaktujte nás
150 331 754 838 60 m x 0,53 mm x 3,0 µm Kontaktujte nás
150 331 754 840 30 m x 0,25 mm x 1,4 µm Kontaktujte nás
150 331 754 841 60 m x 0,32 mm x 1,8 µm Kontaktujte nás
150 331 754 842 60 m x 0,25 mm x 1,4 µm Kontaktujte nás
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Dobrý den, mám zájem o více informací ke kapitole: Kolony chromatografické pro GC
Přihlášení k Vašemu účtu
Potřebujete poradit? Zmenšit
Ing. Kateřina Karlíková  

Ing. Kateřina Karlíková

produktová specialistka
Tel.: +420 284 810 775
katerina.karlikova@verkon.cz

Kontaktovat