Zařízení na výrobu čisté vody Aqual

Výběr vhodného typu přístroje AQUAL

Pro správný výběr přístroje je nutno zodpovědět následující otázky:

1) kvalita vstupní vody (tvrdost, pH, vodivost) a vstupní tlak
2) požadovaná kvalita výstupní vody (vodivost)
3) účel použití upravené vody
4) předpokládaná spotřeba vody/hod. či za směnu
5) požadavky na doplňkovou výbavu (konduktometr, vodoměr, UV lampa, ...)

Potřebujete poradit s tímto produktem? Kontaktujte produktového specialistu:
Marian Javorek

Marian Javorek

obchodní zástupce
přístroje, nábytek, náhr. plnění
mob.: 777 913 014
e-mail:
Jméno a příjmení: * E-mail: * Telefon:
Zpráva: *
* povinné položky
Zařízení na výrobu čisté (demineralizované) vody, AQUAL

Zařízení na výrobu čisté (demineralizované) vody, AQUAL

Přístroje AQUAL jsou určeny pro přípravu vysoce kvalitní čisté (demineralizované) vody, která se používá pro analytické i technické účely. K výrobě není potřeba elektrická energie (úprava pouze tlakem vstupní vody - náhrada elektrodestilace) a náklady na výrobu 1 litru vysoce kvalitní demineralizované vody jsou výrazně nižší než u jiných systémů úpravy vody. Všechny typy přístrojů se skládají z filtrů, které slouží k odstranění hrubých a jemných mechanických nečistot a k dechloraci, a z reverzně osmotického modulu, který vodu zbavuje podstatné části rozpuštěných minerálních solí a ostatních příměsí minimálně na 96 % vůči vstupní vodě. Uvedené zařízení se také používá pro napájení sterilizátorů, analyzátorů, myček laboratorního skla atd. Přístroje typové řady začínající 2 (např. 25) je možné doplnit dočišťovacím stupněm o objemu iontoměničové pryskyřice minimálně 7 litrů, nazýváme je DEMIKOLONOU. U těchto DEMIKOLON je největší výhodou (vzhledem k velkému obsahu ionoměničové náplně) její dlouhá životnost, z čehož plynou minimální nároky na obsluhu. Výsledná vodivost je výrazně menší než 1 µS/cm. U přístrojů typové řady začínající 3 (např. 35) je v základním provedení jako dočišťovací stupeň použita ionoměničová pryskyřice 0,75 l. U této varianty je třeba počítat s častější výměnou náplně. Výsledná vodivost je menší než 1 µS/cm. Nedílnou součástí přístrojů AQUAL může být např. digitální konduktometr, UV lampa, bakteriální filtr, čerpadlo pro zvýšení tlaku na vstupu, elektromagnetické spouštění přístroje v kombinaci se zásobní nádrží nebo také centrální rozvody upravené vody. Přístroje jsou certifikovány dle ČSN ISO 3696. Jakost vody pro analytické účely, pro 2. stupeň jakosti vody dle Českého Lékopisu 2005.

 

Parametry výstupní vody:

Obsah těžkých kovů:
max. 0,01 mg/l
Obsah specifických látek (CHSK): max. 0,1 mg/l
Specifická elektrická vodivost (AQUAL 35, 35 - 20") pod 1 μs/cm
Odsolení vůči vstupní vodě (AQUAL 25 až 29 - 2) *) min. 96%
Odsolení vůči vstupní vodě (AQUAL 25 AŽ 29 - 2 s demikolonou) **) pod 1 μs/cm

 

Použití:

AQUAL 25 až 29 - 2 (bez ionexové kolony)
pro technické účely
AQUAL 25 až 29 - 2 (s demikolonou SFC 07) pro analytické účely - ČSN ISO 3696, ČL 2005
AQUAL 35 a 35 - 20" (s ionexovou kolonou 0,75 - 1,5 l)

pro analytické účely - ČSN ISO 3696, ČL 2005

 

Rozměry (v x š):

AQUAL 25, 27 A 29 400 x 350 mm
AQUAL 35 400 x 560 mm
DEMIKOLONA DK 07 525 x Ø 159 mm
AQUAL 29 - 2 675 x 350 mm
AQUAL 35 - 20" 675 x 500 mm

 

Po dobu 1 měsíce Vám zapůjčíme přístroj k vyzkoušení zdarma.

Obj. číslo Typ Popis Výkon [l/h] *** Cena / ks Objednat
624 026 010 025 A25 S AQUAL 25 bez konduktometru (základní provedení) 5 9 755,00 Kč
 ks
624 026 010 027 A27 S AQUAL 27 bez konduktometru (základní provedení) 7 10 020,00 Kč
 ks
624 026 010 029 A29 S AQUAL 29 bez konduktometru (základní provedení) 9 10 280,00 Kč
 ks
624 026 010 292 A292 S AQUAL 29 - 2 bez konduktometru (základní provedení) 18 16 440,00 Kč
 ks
624 026 020 025 A25 SM AQUAL 25 bez konduktometru s vodoměrem 5 10 565,00 Kč
 ks
624 026 020 027 A27 SM AQUAL 27 bez konduktometru s vodoměrem 7 10 830,00 Kč
 ks
624 026 020 029 A29 SM AQUAL 29 bez konduktometru s vodoměrem 9 11 090,00 Kč
 ks
624 026 020 292 A292 SM AQUAL 29 - 2 bez konduktometru s vodoměrem 18 17 250,00 Kč
 ks
624 026 030 025 A25 SL AQUAL 25 bez vodoměru, s dig. konduktometrem 5 15 415,00 Kč
 ks
624 026 030 027 A27 SL AQUAL 27 bez vodoměru, s dig. konduktometrem 7 15 680,00 Kč
 ks
624 026 030 029 A29 SL AQUAL 29 bez vodoměru, s dig. konduktometrem 9 15 940,00 Kč
 ks
624 026 030 292 A292 SL AQUAL 29 - 2 bez vodoměru, s dig. konduktometrem 18 22 100,00 Kč
 ks
624 026 040 025 A25 ML AQUAL 25 s vodoměrem a dig. konduktometrem 5 16 225,00 Kč
 ks
624 026 040 027 A27 ML AQUAL 27 s vodoměrem a dig. konduktometrem 7 16 490,00 Kč
 ks
624 026 040 029 A29 ML AQUAL 29 s vodoměrem a dig. konduktometrem 9 16 750,00 Kč
 ks
624 026 040 292 A292 ML AQUAL 29 - 2 s vodoměrem a dig. konduktometrem 18 22 910,00 Kč
 ks
624 026 050 025 A25 XL AQUAL 25 s vodoměrem, dig. konduktometrem, a demikolonou 07 5 23 215,00 Kč
 ks
624 026 050 027 A27 XL AQUAL 27 s vodoměrem, dig. konduktometrem, a demikolonou 07 7 23 480,00 Kč
 ks
624 026 050 029 A29 XL AQUAL 29 s vodoměrem, dig. konduktometrem, a demikolonou 07 9 23 740,00 Kč
 ks
624 026 050 292 A292 XL AQUAL 29 - 2 s vodoměrem, dig. konduktometrem, a demikolonou 07 18 29 900,00 Kč
 ks
624 026 060 035 A35 S AQUAL 35 bez kond. (základní provedení) (MIX 0,75 l) 5 11 825,00 Kč
 ks
624 026 063 520 A3520 S AOUAL 35 - 20“ bez kond. (zákl. provedení) (20“ = MIX 1,5 l) 5 12 750,00 Kč
 ks
624 026 070 035 A35 SM AQUAL 35 bez kond. s vodoměrem (MIX 0,75 l) 5 12 635,00 Kč
 ks
624 026 073 520 A3520 SM AQUAL 35 - 20“ bez kond. s vodoměrem (20“ = MIX 1,5 l) 5 13 560,00 Kč
 ks
624 026 072 035 A35 SL AQUAL 35 bez vodoměru s dig. konduktometrem 5 17 485,00 Kč
 ks
624 026 075 520 A3520 SL AQUAL 35 - 20“ bez vodoměru s dig. konduktometrem 5 18 410,00 Kč
 ks
624 026 080 035 A35 XL AQUAL 35 s vodoměrem a dig. kond. (MIX 0,75 l) 5 18 295,00 Kč
 ks
624 026 083 520 A3520 XL AQUAL 35 - 20“ s vodoměrem a dig. kond. (20“ = MIX 1,5 l) 5 19 220,00 Kč
 ks
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

*  u AQUALU 25 - 29 - 1 bez demikolony se udává pouze procentuální odsolení, protože není předem známa vstupní vodivost, a proto není možné stanovit výslednou vodivost

**  u AQUALU 29 - 29 - 2 s demikolonou se udává kvalita výsledné vody v μS/cm proto, že je relativně jedno (dle vstupní vodivosti), jaká je hodnota vodivosti za reverzní osmózou, protože zbývající část dočišťuje právě zařazená demineralizační kolona. Z tohoto důvodu garantujeme hodnotu pod 1 μS/cm. Demineralizační kolona je schopna z jakékoliv vstupní vodivosti (běžné) upravit vodu právě na dříve uvedené hodnoty

***  výkon je závislý na tlaku a teplotě vstupní vody

 

Výkonová řada přístrojů AQUAL pokračuje přístroji o výkonu 40 l/hod, 80 l/hod, 100 l/hod, 150 l/hod, 300 l/hod a 600 l/hod. Nabídka zásobníků na vodu na vyžádání.  

Kontaktovat
RYCHLÝ KONTAKT
Marian Javorek

Marian Javorek

obchodní zástupce
přístroje, nábytek, náhr. plnění
mob.: 777 913 014
Potřebujete poradit s tímto produktem? Kontaktujte produktového specialistu:
Marian Javorek

Marian Javorek

obchodní zástupce
přístroje, nábytek, náhr. plnění
mob.: 777 913 014
e-mail:
Jméno a příjmení: * E-mail: * Telefon:
Zpráva: *
* povinné položky

Zboží bylo vloženo do nákupního košíku.

Obchodní sdělení

Chcete se pravidelně dozvídat o novinkách? Objednejte si zasílání informačních e-mailů.