Kity analytické VISOCOLOR alpha pro orientační kolorimetrickou nebo odměrnou analýzu vody

Výrobci a značky Macherey-Nagel

VISOCOLOR alpha jsou nejjednodušší verzí kolorimetrických a titrimetrických testovacích souprav. Jsou vhodné pouze pro vizuální hodnocení a slouží tedy pro orientační analýzy.

 • jednoduché, rychlé a bezpečné použití
 • fungují na principu barevné změny (porovnání barvy vzorku po přidání činidla s barevnou stupnicí) nebo pro titrační stanovení (počítání kapek činidla přidávaných do vzorku až do barevné změny)
 • srozumitelný návod s piktogramy
 • pouze pro profesionální použití (před použitím čtěte přiložený bezpečnostní list)
 • informace k dodávce: souprava obsahuje potřebná činidla, nádobku na vzorek s ryskou 5 ml, dávkovací lžičku v případě sypkých činidel a srovnávací barevnou stupnici
Technické údaje a bezpečnostní listy ke stažení Zavřít
Analyzovaná látka Typ testu Dělení [mg/l]
Počet analýz Použitelnost
Bezpečnostní list
Amonné soli NH4+ kolorimetrický 0–0,2–0,5–1–2–3 50 18 měsíců 1281631588Ammonium
Chlor Cl2 kolorimetrický 0,25–0,5–1,0–1,5–2,0 150 18 měsíců 1281631588Chlorine
Dusitany NO2ˉ kolorimetrický 0,05–0,10–0,25–0,5–1,0 200 18 měsíců 1281631588Nitrite
Dusičnany NO3ˉ kolorimetrický  2–8–15–30–50 100 18 měsíců 1281631588Nitrate
Fosforečnany PO4³ˉ kolorimetrický 2–5–10–15–20 70 24 měsíců 1281631588Phosphate
 
Tvrdost vody Typ testu Dělení [°d]
Počet analýz Použitelnost Bezpečnostní list
Uhličitanová titrimetrický 1 kapka = 1 100(i) 18 měsíců 1281631588Carbonate hardness
Celková titrimetrický 1 kapka = 1 100(i) 18 měsíců 1281631588Total hardness
Zbytková kolorimetrický   0,00–0,04–0,08–0,15–0,30 200 12 měsíců 1281631588Residual hardness 
 
Pro stanovení Typ testu Dělení Počet analýz Použitelnost Bezpečnostní list
pH kolorimetrický 5 – 9(i) 200 36 měsíců 1281631588pH 5–9
  Obj. číslo Analyzovaná látka Rozsah [mg/l] Počet analýz Dostupnost Cena / bal. Objednat
253 200 935 012 Amonné soli NH4+ 0,2 – 3 50 2-3 týdny 1 065 Kč
 bal.
253 200 935 019 Chlor Cl2 0,25 – 2,0 150 2-3 týdny 610 Kč
 bal.
253 200 935 066 Dusitany NO2ˉ 0,05 – 1,0 200 2-3 týdny 703 Kč
 bal.
253 200 935 065 Dusičnany NO3ˉ 2 – 50 100 2-3 týdny 1 003 Kč
 bal.
253 200 935 079 Fosforečnany PO4³ˉ 2 – 20 70 2-3 týdny 968 Kč
 bal.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
  Obj. číslo Pro stanovení Rozsah Počet analýz Dostupnost Cena / bal. Objednat
253 200 935 016 Uhličitanové tvrdosti vody 1 kapka = 1 °d 100 2-3 týdny 565 Kč
 bal.
253 200 935 042 Celkové tvrdosti vody 1 kapka = 1 °d 100 2-3 týdny 620 Kč
 bal.
253 200 935 080 Zbytkové tvrdosti vody 0,04 – 0,30 °d 200 2-3 týdny 1 103 Kč
 bal.
253 200 935 075 pH 5 – 9 pH 200 2-3 týdny 795 Kč
 bal.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kity analytické VISOCOLOR ECO pro kolorimetrickou nebo odměrnou analýzu vody

Výrobci a značky Macherey-Nagel

VISOCOLOR ECO jsou verzí kolorimetrických a titrimetrických testovacích souprav, které umožňují s dostatečnou přesností stanovit i nízké limitní hodnoty.

 • jednoduché, rychlé a bezpečné použití
 • fungují na principu barevné změny (porovnání barvy vzorku po přidání činidla s barevnou stupnicí) nebo pro titrační stanovení (počítání kapek činidla přidávaných do vzorku až do barevné změny)
 • srozumitelný návod s piktogramy
 • pouze pro profesionální použití (před použitím čtěte přiložený bezpečnostní list)
 • informace k dodávce: souprava obsahuje potřebná činidla, 2 skleněné kyvety o průměru 20 mm se šroubovacím uzávěrem, 5ml plastovou stříkačku, dávkovací lžičku v případě sypkých činidel a srovnávací barevnou stupnici
Technické údaje a bezpečnostní listy ke stažení Zavřít
Analyzovaná látka Typ testu Dělení [mg/l] Použitelnost Bezpečnostní list
Amonné soli NH4+ kolorimetrický 0–0,2–0,3–0,5–0,7–1–2–3 18 měsíců 1281631588Ammonium 3
Dusičnany NO3- kolorimetrický 0–1–3–5–10–20–30–50–70–90–120 18 měsíců 1281631588Nitrate
Dusitany NO2- kolorimetrický 0–0,02–0,03–0,05–0,07–0,1–0,2–0,3–0,5 18 měsíců 1281631588Nitrite
Vápník Ca2+ titrimetrický 1 kapka = 5 mg/l 18 měsíců 1281631588Calcium
Kyanidy CN- kolorimetrický 0–0,01–0,02–0,03–0,05–0,07–0,10–0,15–0,20 12 měsíců 1281631588Cyanide
Železo Fe kolorimetrický 0–0,04–0,07–0,10–0,15–0,20–0,30–0,50–1,0 24 měsíců 1281631588Iron
Měď Cu2+ kolorimetrický 0–0,1–0,2–0,3–0,5–0,7–1,0–1,5 24 měsíců 1281631588Copper
Mangan Mn kolorimetrický 0–0,1–0,2–0,3–0,5–0,7–0,9–1,2–1,5 18 měsíců 1281631588Manganese
Nikl Ni2+ kolorimetrický 0–0,1–0,2–0,3–0,5–0,7–0,9–1,2–1,5 18 měsíců 1281631588Nickel
Zinek Zn2+ kolorimetrický 0–0,5–1–2–3 12 měsíců 1281631588Zinc
Chrom Cr (VI) kolorimetrický 0,02–0,05–0,10–0,15–0,20–0,30–0,40–0,50 18 měsíců 1281631588Chromium(VI)
Kyslík O2 kolorimetrický 0–1–2–3–4–6–8–10 12 měsíců 1281631588Oxygen
Fosforečnany PO4-P kolorimetrický 0–0,2–0,3–0,5–0,7–1–2–3–5 36 měsíců 1281631588Phosphate
Siřičitany SO32- titrimetrický 1 kapka = 1 mg/l 12 měsíců 1281631588Sulphite
Chlor volný kolorimetrický 0,1–0,2–0,3–0,4–0,6–0,9–1,2–2,0 18 měsíců 1281631588Free chlorine 2
Chlor celkový kolorimetrický 0,1–0,2–0,3–0,4–0,6–0,9–1,2–2,0 18 měsíců 1281631588Chlorine2 free and total
Chlor volný a celkový kolorimetrický 0,1–0,2–0,3–0,4–0,6–0,9–1,2–2,0 24 měsíců 1281631588Chlorine1 free and total
 
Tvrdost vody Typ testu Dělení [°d] Použitelnost Bezpečnostní list
Celková titrimetrický 1 kapka = 1 18 měsíců 1281631588Total hardness
Uhličitanová titrimetrický 1 kapka = 1 24 měsíců 1281631588Carbonate hardness
 
Pro stanovení Typ testu Dělení Použitelnost Bezpečnostní list
pH kolorimetrický Cl2 0,1 – 2,0 / pH 6,9 – 8,2 18 měsíců 1281631588pH 4,0 - 9,0
Kvality bazénové vody kolorimetrický 4,0–5,0–6,0–6,5–7,0–7,5–8,0–8,5–9,0 36 měsíců 1281631588Swimming pool
  Obj. číslo Analyzovaná látka Dělení [mg/l] Počet analýz Dostupnost Cena / bal. Objednat
253 200 931 008 Amonné soli NH4+ 0,2 – 3 50 3-4 týdny 1 498 Kč
 bal.
253 200 931 041 Dusičnany NO3ˉ 1 – 120 110 4-6 týdnů 1 290 Kč
 bal.
253 200 931 044 Dusitany NO2ˉ 0,02 – 0,5 120 4-6 týdnů 1 310 Kč
 bal.
253 200 931 012 Vápník Ca2+ 1 kapka = 5 mg/l 100 4-6 týdnů 940 Kč
 bal.
253 200 931 022 Kyanidy CNˉ 0,01 – 0,20 100 4-6 týdnů 2 020 Kč
 bal.
253 200 931 026 Železo Fe 0,04 – 1,0 100 4-6 týdnů 1 360 Kč
 bal.
253 200 931 037 Měď Cu2+ 0,1 – 1,5 100 4-6 týdnů 1 500 Kč
 bal.
253 200 931 038 Mangan Mn 0,1 – 1,5 70 4-6 týdnů 1 805 Kč
 bal.
253 200 931 040 Nikl Ni2+ 0,1 – 1,5 150 4-6 týdnů 2 275 Kč
 bal.
253 200 931 098 Zinek Zn2+ 0,5 – 3 120 4-6 týdnů 1 565 Kč
 bal.
253 200 931 020 Chrom Cr (VI) 0,02 –0,50 140 4-6 týdnů 1 568 Kč
 bal.
253 200 931 088 Kyslík O2 1 – 10 50 4-6 týdnů 1 628 Kč
 bal.
253 200 931 084 Fosforečnany PO4-P 0,2 – 5 80 4-6 týdnů 1 290 Kč
 bal.
253 200 931 095 Siřičitany SO3²ˉ 1 kapka = 1 mg/l 60 4-6 týdnů 1 310 Kč
 bal.
253 200 931 016 Chlor volný 0,1 – 2,0 150 4-6 týdnů 1 348 Kč
 bal.
253 200 931 015 Chlor celkový 0,1 – 2,0 150 4-6 týdnů 1 310 Kč
 bal.
253 200 931 035 Chlor volný a celkový 0,1 – 2,0 150 4-6 týdnů 1 310 Kč
 bal.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
  Obj. číslo Pro stanovení Rozsah Počet analýz Dostupnost Cena / bal. Objednat
253 200 931 029 Celkové tvrdosti vody 1 kapka = 1 °d 110 4-6 týdnů 1 218 Kč
 bal.
253 200 931 014 Uhličitanové tvrdosti vody 1 kapka = 1 °d 100 4-6 týdnů 1 218 Kč
 bal.
253 200 931 066 pH 4,0 – 9,0 pH 400 4-6 týdnů 1 310 Kč
 bal.
253 200 931 090 Kvality bazénové vody Cl2 0,1–2,0; pH 6,9–8,2 150 4-6 týdnů 1 763 Kč
 bal.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kity analytické VISOCOLOR HE pro vysoce citlivou kolorimetrickou nebo odměrnou analýzu vody

Výrobci a značky Macherey-Nagel

VISOCOLOR HE jsou vysoce citlivé kolorimetrické a titrimetrické testovací soupravy, které umožňují s dostatečnou přesností stanovit i velmi nízké limitní hodnoty.

 • 10 až 100x citlivější oproti jiným soupravám VISOCOLOR
 • jednoduché, rychlé a bezpečné použití
 • fungují na principu barevné změny (porovnání barvy vzorku po přidání činidla s barevnou stupnicí) nebo pro titrační stanovení
 • srozumitelný návod s piktogramy
 • pouze pro profesionální použití (před použitím čtěte přiložený bezpečnostní list)
 • informace k dodávce: kolorimetrická souprava obsahuje potřebná činidla, 2 skleněné kyvety, plastovou nádobku pro odběr vzorků a velmi přesnou srovnávací barevnou stupnici; titrimetrická souprava obsahuje potřebná činidla, skleněnou kyvetu, 2 plastové odkapávací nástavce a dlouhou titrační stříkačku
Technické údaje Zavřít
Analyzovaná látka Typ testu Dělení [mg/l] Použitelnost Bezpečnostní list
Amonné soli NH4+ kolorimetrický 0,0 – 0,50(i) 12 měsíců 1281631588Ammonium
Dusitany NO2- kolorimetrický 0,0 – 0,10(i) 24 měsíců 1281631588Nitrite
Vápník Ca2+ titrimetrický 0,5 – 20,0 °d 24 měsíců 1281631588Calcium CA 20
Kyanidy CN- kolorimetrický 0,0 – 0,040(i) 12 měsíců 1281631588Cyanide
Železo Fe kolorimetrický 0,0 – 0,20(i) 24 měsíců 1281631588Iron
Měď Cu2+ kolorimetrický 0,0 – 0,50(i) 24 měsíců 1281631588Copper
Mangan Mn kolorimetrický 0,0 – 0,50(i) 18 měsíců 1281631588Manganese
Křemík Si kolorimetrický 0,0 – 0,30(i) 24 měsíců 1281631588Silica
Kyslík O2 titrimetrický 0,2 – 10,0 18 měsíců 1281631588Oxygen SA 10
Fosforečnany (DEV) PO4-P kolorimetrický 0,0 – 0,25(i) 24 měsíců 1281631588Phosphate(DEV)
Fosforečnany PO4-P kolorimetrický 0,0 – 1,0(i) 24 měsíců 1281631588Phosphate
Siřičitany SO32- titrimetrický 2 – 100 36 měsíců 1281631588Sulfite SU 100
Chloridy Cl- titrimetrický 5 – 500 24 měsíců 1281631588Chloride CL 500
Chlor volný a celkový kolorimetrický 0,0 – 0,60(i) 24 měsíců 1281631588Chlorine free and total
 
Tvrdost vody Typ testu Dělení [°d] Použitelnost Bezpečnostní list
Celková titrimetrický 0,5 – 20,0 18 měsíců 1281631588Total hardness H 20 F
Uhličitanová titrimetrický 0,5 – 20,0 24 měsíců 1281631588Carbonate hardness C 20
 
Pro stanovení Typ testu Dělení Použitelnost Bezpečnostní list
pH kolorimetrický 4,0 – 10,0(i) 24 měsíců 1281631588pH 4 – 10
Acidity a CO2 titrimetrický 0,2 – 7,2 mmol/l 24 měsíců 1281631588Acidity AC 7
Zásaditosti OH- titrimetrický 0,2 – 7,2 mmol/l 24 měsíců 1281631588Alkalinity AL 7
  Obj. číslo Analyzovaná látka Dělení [mg/l] Počet analýz Dostupnost Cena / bal. Objednat
253 200 920 006 Amonné soli NH4+ 0,02 – 0,50 110 4-6 týdnů 2 825 Kč
 bal.
253 200 920 063 Dusitany NO2ˉ 0,005 – 0,10 150 2-3 týdny 2 825 Kč
 bal.
253 200 920 028 Kyanidy CNˉ 0,002 – 0,040 50 4-6 týdnů 2 775 Kč
 bal.
253 200 920 040 Železo Fe 0,01 – 0,20 300 4-6 týdnů 2 825 Kč
 bal.
253 200 920 050 Měď Cu2+ 0,04 – 0,50 150 4-6 týdnů 2 825 Kč
 bal.
253 200 920 055 Mangan Mn 0,03 – 0,50 100 4-6 týdnů 2 775 Kč
 bal.
253 200 920 087 Křemík Si 0,01 – 0,30 120 4-6 týdnů 2 825 Kč
 bal.
253 200 915 009 Kyslík O2 0,2 – 10,0 100 4-6 týdnů 2 575 Kč
 bal.
253 200 920 080 Fosforečnany (DEV) PO4-P 0,01 – 0,25 100 4-6 týdnů 2 775 Kč
 bal.
253 200 920 082 Fosforečnany PO4-P 0,05 – 1,0 300 4-6 týdnů 2 825 Kč
 bal.
253 200 915 008 Siřičitany SO32- 2 – 100 100 4-6 týdnů 1 993 Kč
 bal.
253 200 915 004 Chloridy Clˉ 5 – 500 300 4-6 týdnů 1 853 Kč
 bal.
253 200 920 015 Chlor volný a celkový 0,02 – 0,60 2x 160 4-6 týdnů 2 825 Kč
 bal.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
  Obj. číslo Pro stanovení Rozsah Počet analýz Dostupnost Cena / bal. Objednat
253 200 915 010 Vápníku Ca2+ 0,5 – 20,0 °d 200 4-6 týdnů 1 360 Kč
 bal.
253 200 915 005 Celkové tvrdosti vody 0,5 – 20,0 °d 200 4-6 týdnů 1 360 Kč
 bal.
253 200 915 003 Uhličitanové tvrdosti vody 0,5 – 20,0 °d 200 4-6 týdnů 1 360 Kč
 bal.
253 200 920 074 pH 4,0 – 10,0 500 4-6 týdnů 2 775 Kč
 bal.
253 200 915 006 Acidity a CO2 0,2 – 7,2 mmol/l 200 4-6 týdnů 1 360 Kč
 bal.
253 200 915 007 Zásaditosti OHˉ 0,2 – 7,2 mmol/l 200 4-6 týdnů 1 360 Kč
 bal.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Dobrý den, mám zájem o více informací ke kapitole: Kity analytické
Přihlášení k Vašemu účtu
Potřebujete poradit? Zmenšit
Mgr. Eva Mikšovicová  

Mgr. Eva Mikšovicová

vedoucí oddělení, produktová specialistka
Tel.: +420 284 810 775
eva.miksovicova@verkon.cz