Ethylalkohol, líh

Na základě ustanovení § 42 Zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, jsme oprávněni prodávat nebo jinak převádět líh ve spotřebitelském balení pouze osobám definovaným tímto zákonem. Při nákupu lihu (ethylalkoholu, ethanolu) je potřeba vyplnit Prohlášení odběratele o povinném značení lihu. Bez vyplněného prohlášení vám líh nemůžeme prodat. Prohlášení je platné 1 rok.

Prekurzory výbušnin

Podle Nařízení (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání je umožněn prodej, dovoz, držení a použití látek nebo směsí, které by mohly být zneužity k nedovolené výrobě výbušnin, pouze profesionálním uživatelům nebo hospodářským subjektům.

K níže uvedeným chemikáliím je od 1. 2. 2021 potřeba vyplnit Prohlášení zákazníka k prekurzorům výbušnin. Bez vyplněného prohlášení vám tyto chemikálie nemůžeme prodat. Prohlášení je platné 1 rok.

Prekurzory výbušnin
Obchodní název Prekurzor CAS Koncentrace
Kyselina dusičná Kyselina dusičná 7697-37-2 nad 3 hm. %
Kyselina sírová Kyselina sírová 7664-93-9 nad 15 hm. %
Kyselina chromsírová Kyselina sírová   nad 15 hm. %
Peroxid vodíku Peroxid vodíku 7722-84-1 nad 12 hm. %
Nitromethan Nitromethan 75-52-5 nad 16 hm. %
Dusičnan amonný Dusičnan amonný 6484-52-2 nad 16 hm. %
Chlorečnan draselný Chlorečnan draselný 3811-04-9 nad 40 hm. %
Chloristan draselný Chloristan draselný 7778-74-7 nad 40 hm. %
Chlorečnan sodný Chlorečnan sodný 7775-09-9 nad 40 hm. %
Chloristan sodný Chloristan sodný 7601-89-0 nad 40 hm. %
Dobrý den, mám zájem o více informací ke kapitole: Legislativa - ethylalkohol a prekurzory výbušnin
Přihlášení k Vašemu účtu
Potřebujete poradit? Zmenšit
Ing. Kateřina Karlíková  

Ing. Kateřina Karlíková

produktová specialistka
Tel.: +420 284 810 775
katerina.karlikova@verkon.cz

Kontaktovat