Protipožární bezpečnostní skříně

Nabízíme uzamykatelné protipožární a ohnivzdorné skříně pro bezpečné skladování dle ČSN EN 14470-1. Tyto skříně zabraňují výbuchu a rozšíření požáru, zajišťují dostatek času pro evakuaci osob a chrání zasahující jednotky při hašení.

Charakteristika protipožárních bezpečnostních skříní:

 • certifikovaná požární odolnost (30 nebo 90 minut)
 • ochrana před únikem nebezpečných kapalin (skříně jsou vybaveny záchytnou vanou; vany i police je možné dovybavit PE vaničkami a vložkami, které odolávají agresivním kapalinám)
 • samouzavírací dveře (pokud teplota okolí přesáhne 50 °C, dojde k automatickému uzavření i plně otevřených dveří; pokud se teplota zvýší na více než 70 °C, dojde i k uzavření všech větracích otvorů)
 • ventilace (skříně mají systém samochodné ventilace bez potřeby nuceného větrání; v případě zvýšeného rizika lze všechny skříně dovybavit nucenou ventilací nebo filtrem)
 • uzemnění (každá skříň je vybavena přípojkou zemnícího bodu, aby bylo omezeno riziko statické elektřiny a náhlého vzplanutí skladovaných kapalin)
 • doplňkové vybavení (za příplatek) - uzamykatelné boxy, police, záchytné vany, PE vložky do záchytné vany, nástavec pro nucenou cirkulaci, nástavec s oběhovým filtrem

Bezpečnostní pokyny Zobrazit
 • hořlavé kapaliny nesmí být skladovány společně se samozápalnými látkami
 • látky s teplotou vznícení pod 200 °C, vysoce a extrémně hořlavé látky musí být skladovány ve skříních s 90 minutovou požární odolností
 • bezpečnostní odstup skříní s přirozenou cirkulací je 2,5 m okolo skříně a 0,5 m nad skříní (tento prostor je pokládán za nebezpečnou explozivní zónu 2; prostor v této zóně musí být vybaven elektrickými zásuvkami a osvětlením určeným do nevýbušného prostředí, případně jiným povinným vybavením, a nesmí se v něm nacházet žádné hořlavé látky)  
 • pokud je skříň připojena k zařízení pro nucenou ventilaci, je zamezeno vzniku explozivní zóny a není proto nutno přijímat opatření nutná pro explozivní zónu
 • jelikož se jedná o požárně technické zařízení, musí být jednou měsíčně provedena kontrola vyškoleným pracovníkem uživatele a jednou ročně servisní prohlídka odbornou firmou
Instalace skříně s požární odolností (včetně revize) Zobrazit
 • vyškolený technik provede odborné zhodnocení situace a navrhne nejlepší možné umístění skříně s přihlédnutím na technické a bezpečnostní požadavky
 • při dodávce skříně zajistíme její umístění a vyvážení, ověříme a seřídíme zavírací mechanismus dveří, zkontrolujeme ventilační systém, případně zajistíme připojení nucené ventilace a provedení celkové revize skříně (součástí revize je zaškolení odpovědných pracovníků uživatele a vystavení revizního protokolu)
 • instalace a revize skříně je za příplatek
Revize skříně s požární odolností Zobrazit
 • jedná se o požárně technické zařízení a proto je každý uživatel ze zákona povinen provádět jednou za rok odbornou revizní kontrolu, která musí být provedena autorizovanou firmou
 • revize je podložena vystaveným protokolem
 • na požádání je možné znovu proškolit obsluhu protipožární skříně
 • revize skříně je za poplatek

V případě zájmu o tyto skříně kontaktujte produktového specialistu.

Dobrý den, mám zájem o více informací ke kapitole: Protipožární bezpečnostní skříně
Přihlášení k Vašemu účtu
Potřebujete poradit? Zmenšit
Marian Javorek  

Marian Javorek

produktový specialista
Mob.: +420 777 913 014
marian.javorek@verkon.cz

Kontaktovat