Oximetry se používají pro určení koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě a s tím souvisejících veličin (saturace O2 a parciální tlak O2). Kvůli kompenzaci měřených hodnot stanovují oximetry ještě teplotu, tlak a salinitu vody. Měřicí soustava se skládá z přístroje a jednoho nebo více čidel, a právě vlastnosti čidla mohou být klíčové pro dosažení optimálních výsledků. K měření dále potřebujete kalibrační roztok.

Potřebujete-li:

  • stanovit i další parametry, jako je vodivost, měrný odpor, koncentrace iontů, nebo kombinaci více parametrů, zvolte multimetr
Jaká konstrukce oximetru je pro mé účely vhodná? Zobrazit

Přenosné oximetry najdou využití především při sběru dat v terénu nebo při pravidelných kontrolách kvality. Obvykle jsou dodávány v přenosném kufříku v sadě se sondou a příslušnými roztoky. V nabídce najdete sady odpovídající různým využitím oximetrů.

Stolní oximetry jsou vhodné pro pravidelné použití v laboratoři. Díky nastavitelným držákům elektrod a robustnější konstrukci s velkým displejem nabízejí stolní oximetry vyšší komfort při měřeních a je možné je dovybavit dalšími zařízeními, jako je magnetická míchačka nebo automatický podavač vzorků.

Je mnou vybraný model dostatečně senzitivní a přesný? Zobrazit

U každého našeho produktu uvádíme jeho technické specifikace v přehledné tabulce. Zde si můžete ověřit, zdali rozsah hodnot detekovaných přístrojem odpovídá Vašim požadavkům a zdali je přístroj dostatečně přesný. Rozsah hodnot měřených přístrojem může být ovlivněn i výběrem sondy, proto věnujte pozornost i jejich výběru.

Jak vybrat správnou sondu? Zobrazit

Ke každému přístroji nabízíme několik kompatibilních sond od stejného výrobce, často v cenově výhodných sadách. Sondy mohou být upravené pro měření v terénu či pro použití v odpadních vodách. Tyto sondy jsou odolnější, je možno je ponořit do větších hloubek a jsou vybaveny delšími kabely. Oproti tomu sondy pro laboratorní použití jsou velmi přesné, ale méně odolné.

K některým přístrojům je možné zakoupit optickou sondu. Tyto sondy pracují na principu fluorescence, jsou nenáročné na údržbu i provoz a poskytují velmi přesné výsledky.

Je možné má data zaznamenávat? Zobrazit

V naší nabídce naleznete přístroje s vnitřní pamětí pro stovky až tisíce naměřených hodnot. Práci s Vašimi daty vám usnadní přístroj s USB rozhraním, které umožňuje snadný přenos dat. Přístroje vyšších řad zaznamenávají přesné podmínky měření včetně zásad GLP, díky čemuž je možné měření snadno opakovat a reprodukovat za stejných podmínek. Pro zpracování komplexních dat je možno zakoupit relevantní software.

Existují řešení pro efektivní zpracování velkého množství vzorků a další pokročilé funkce? Zobrazit

Vyšší řady přístrojů je možné dovybavit celou řadou doplňků, jako je čtečka čárových kódů, podavač vzorků, tiskárna nebo magnetická míchačka. Tyto přístroje také umožňují nastavení automatických procedur, se kterými se úzce pojí správa uživatelů, díky níž lze zabezpečit jednotlivé programy před změnami. Mezi další pokročilejší funkce usnadňující měření patří:

  • automatické rozpoznávání čidla
  • automatické rozpoznání kalibračního roztoku
  • indikátor stability měření
  • sledování životnosti čidla a sledování jeho kalibrací

Pro sestavení přístroje na míru kontaktujte našeho produktového specialistu.

Dobrý den, mám zájem o více informací ke kapitole: Průvodce výběrem oximetru
Přihlášení k Vašemu účtu
Potřebujete poradit? Zmenšit
Marian Javorek  

Marian Javorek

produktový specialista
Mob.: +420 777 913 014
marian.javorek@verkon.cz

Kontaktovat