pH elektrody jsou klíčovým příslušenstvím k pH metrům, kde zastávají funkci čidla. Správný výběr elektrody Vám umožní provádět spolehlivá a přesná měření v řadě aplikací. Krom pH roztoku je speciálními elektrodami možno také měřit redoxní potenciál (ORP) roztoku a koncentraci specifických látek nebo iontů v roztoku. K měření dále potřebujete kalibrační roztoky a roztok pro uchovávání elektrody.

Potřebujete-li:

Je elektroda jediným příslušenstvím, které potřebuji k pH metru? Zobrazit

Samostatné elektrody mají ve svém těle pouze měřicí elektrodu a vyžadují připojení samostatné referenční elektrody.

Referenční elektroda je nutným příslušenstvím k elektrodě samostatné.

Kombinované elektrody mají ve své konstrukci zabudovánu elektrodu měřicí i referenční.

Teplotní čidlo zajišťuje nepostradatelnou teplotní kompenzaci měření. Čidlo je buď zabudováno přímo v elektrodě, nebo je třeba ho přiobjednat.

Velkou část naší nabídky tvoří kombinované elektrody se zabudovaným teplotním čidlem, které jsou tedy plně vybaveny pro měření. Ovšem některé specializované elektrody postrádají referenční elektrodu nebo teplotní čidlo. V takovém případě si nezapomeňte relevantní příslušenství přiobjednat. V některých případech je třeba zvlášť objednat i připojovací kabel. Rovněž se nezapomeňte přesvědčit, zda Vaše laboratoř disponuje kompatibilními kalibračními pufry a roztokem pro uchování elektrody.

Je elektroda kompatibilní s mým pH metrem? Zobrazit

Pro zajištění kompatibility je třeba, aby oba přístroje disponovaly stejným konektorem. V některých případech je možné zakoupit redukci.

Hodí se vybraná elektroda pro mou aplikaci? Zobrazit

Použitelnost elektrody v různých roztocích rozhodně není zaručena. V naší nabídce naleznete řadu elektrod pro specializovaná použití např. v mlékárenství, pivovarnictví a dalších odvětvích.

Typickými vzorky, vyžadujícími použití speciálně upravené elektrody, jsou:

  • roztoky s vysokými nebo nízkými hodnotami pH
  • roztoky s velkým chemickým zatížením (organické, korozivní)
  • roztoky s vysokým obsahem pevných částic, suspenze, emulze, viskózní roztoky
  • roztoky s obsahem bílkovin a sulfidů
  • pevné vzorky (maso, sýry)
Je třeba přizpůsobit výběr elektrody technologickému uspořádání měření? Zobrazit

Základním předpokladem úspěšného měření je kontakt elektrody s médiem, a proto jsou elektrody konstruovány různě dlouhé a široké, tak aby vyhovovaly širokému spektru zásobních nádob a aplikací. Stejně tak může způsobit problémy i velmi malý objem vzorku, a pro takové aplikace je třeba zakoupit speciální elektrodu. V průmyslových aplikacích se může hodit elektroda s vyšší mechanickou odolností nebo elektroda určená pro velmi nízké či vysoké teploty.

Mají pH elektrody i další specializovaná využití? Zobrazit

V rámci naší nabídky naleznete i elektrody pro měření redoxního potenciálu (redoxní elektrody), elektrody plynové i elektrody iontově selektivní , které se uplatní při stanovování koncentrací daných látek v roztoku. Funkce těchto elektrod lze plně využít pouze na odpovídajících pH/ionometrech .

Dobrý den, mám zájem o více informací ke kapitole: Průvodce výběrem pH elektrody
Přihlášení k Vašemu účtu
Potřebujete poradit? Zmenšit
Marian Javorek  

Marian Javorek

produktový specialista
Mob.: +420 777 913 014
marian.javorek@verkon.cz

Kontaktovat