Vlastnosti filtračních papírů pro kvalitativní analýzu, Papírny Perštejn

Typ filtračního papíru Plošná hmotnost [g/m2] Filtrační rychlost [s]
Charakteristika filtrační rychlosti  Záchyt částic nad [µm]
Nezpevněný  Zpevněný za mokra
KA 0   – 80  3 – 9 zvláště velmi rychlý průtok
KA 1 KA 1–M  80  9 – 20 velmi rychlý průtok 15
KA 2 KA 2–M  80  25 – 40 rychlý průtok 8
KA 3 KA 3–M  80  45 – 95 rychlý průtok 6
KA 4 KA 4–M  80  110 – 150 středně rychlý průtok 4
KA 5 KA 5–M  80  170 – 250 středně rychlý průtok 3

Vlastnosti filtračních papírů pro kvalitativní analýzu, Munktell Ahlstrom

Typ filtračního papíru Plošná hmotnost [g/m²]  Filtrační rychlost
[s/10 ml]
Záchyt částic
[µm]
Vhodné použití
Nezpevněný Zpevněný za mokra
Grade 292 87 45
středně rychlý průtok
5 – 8 rutinní laboratorní práce, rychlá filtrace jemných vzorků, fosforečnan amonno-hořečnatý, hrubší vzorky síranu barnatého
Grade 1288 84 10
velmi rychlý průtok
12 – 15 hrubé vločkovité vzorky, hydroxidy železa, hliníku a chromu; sulfidy mědi, bismutu, kobaltu a železa, organické železité vzorky, zjišťování křemíku v oceli a surovém železe
Grade 1289  84  20
rychlý průtok
8 – 12 pro analytickou práci, sulfidy stříbra, olova a železa a manganu, uhličitany alkalických kovů, šťavelan vápenatý
Grade 1292 84 50
středně rychlý průtok
5 – 8 rutinní laboratorní práce, rychlá filtrace jemných vzorků, fosforečnan amonno-hořečnatý, hrubší vzorky síranu barnatého
 – Grade 1290  84  100
pomalý průtok
3 – 5 filtrace jemných vzorků, síran barnatý, dioxid olova, hydroxid vápenatý, fluorid vápenatý, sulfidy niklu a zinku
 – Grade 1291 84 180
velmi pomalý průtok
2 – 3 jemnozrnné vzorky, za studena srážený síran barnatý, pro kyselé a mírně zásadité roztoky

Vlastnosti filtračních papírů pro kvalitativní analýzu, Whatman

Typ Plošná hmotnost [g/m²] Tloušťka [µm] Filtrační rychlost dle Herzberga [s] Záchyt částic 
[µm]
Popis a vhodné použití
Nezpevněný
Grade 1  87  180 150 11  pro běžné aplikace se středním záchytem a průtokem (např. čištění kapalin, separace sraženin jako je síran olovnatý, horký šťavelan vápenatý nebo uhličitan vápenatý, analýza půdy, testování osiva, školství atd.)
Grade 2  97  190  240 poněkud vyšší záchyt a pomalejší průtok; pro sledování znečišťujících látek v ovzduší a testování půd
Grade 3 185 390  325 tlustý a pevnější papír se zvýšeným záchytem jemných částic; vhodný pro přenos vzorků (vysoká absorpční schopnost), velmi vhodný do Büchnerových nálevek
Grade 4  92  210  37 25 velmi rychlý průtok a dobrý záchyt velkých částic a gelovitých sraženin (hydroxid železitý a hlinitý), čištění biologických vzorků a organických extraktů 
Grade 5  100  200 1420 2,5  nejúčinnější kvalitativní papír pro záchyt jemných částic, velmi pomalý průtok; pro čištění kalných suspenzí, analýza vod a půd 
Grade 6  100  180 715 dvakrát rychlejší než Grade 5, s téměř stejným záchytem částic; pro analýzy vody v kotlích
595  68  150  80 4 – 7  tenký papír se středně rychlým průtokem pro běžné aplikace (např. zjišťování celkového obsahu tuků v potravinách, extrakce vzorků pro HPLC, v polarimetrii atd.)
597  85  180 140 4 – 7  pro rutinní aplikace v potravinářství (např. pro odstranění oxidu uhličitého a zákalu z piva, vína, moštu atd.)
598  140   320  50 8 – 10  hustý papír s vysokou zatížitelností, kombinuje střední zádržnost se střední až vysokou rychlostí filtrace
602h  84 160 375 < 2  hustý papír vhodný k zachycování velmi malých částic a k odstranění jemných sraženin, vhodný ke stanovení zbytkového cukru v pivovarnictví, spektra kyselosti, refraktometrické analýze a HPLC
Dobrý den, mám zájem o více informací ke kapitole: Vlastnosti filtračních papírů pro kvalitativní analýzu
Přihlášení k Vašemu účtu
Potřebujete poradit? Zmenšit
Ing. Lucie Tomešová  

Ing. Lucie Tomešová

produktová specialistka
Tel.: +420 284 810 775
lucie.tomesova@verkon.cz

Kontaktovat