Filtry ze skleněných mikrovláken jsou vyráběny z borosilikátového skla s pojivem či bez pojiva. Filtry bez pojiva jsou chemicky inertní. Filtry s pojivem jsou určeny pro aplikace vyžadující zvýšenou pevnost.

 • kombinují rychlý průtok, vysokou nosnost a záchyt velmi malých částic
 • mají vysokou teplotní odolnost
 • používají se jako předfiltry při membránových filtracích, pro vakuové filtrace apod.

Vlastnosti filtrů ze skleněných mikrovláken bez pojiv, Papírny Perštejn

 • materiál: 100% borosilikátové sklo
 • bez pojiv
 • teplotní odolnost: < 500 ºC
Typ Plošná hmotnost [g/m²] Záchyt částic
[µm]
Střední velikost pórů
[µm]
Vhodné použití
Z 4 80 2,7 4,5 čištění kapalin, rozbory znečištění vzduchu
Z 5 80 2,2 3,5 čištění roztoků pufrů, odstraňování sraženin, potravinářství
Z 6 80 2,0 3,0 filtrace buněk, analýza sacharidů
Z 7 80 1,7 2,5 vzorkování krve, rozbory odpadních vod
Z 8 80 1,1 1,0 filtrace proteinů, stanovení plnidel a pigmentů, HPLC

Vlastnosti filtrů ze skleněných mikrovláken bez pojiv, Whatman

 • materiál: 100% borosilikátové sklo
 • nízký odpor vůči proudění kapalin
 • bez pojiv, chemicky inertní
 • vysoká nosnost částic
 • teplotní odolnost: ≤ 550 ºC
 • lze je použít i jako předfiltry při membránových filtracích
 • vhodné pro vakuovou filtraci
Grade Plošná hmotnost
[g/m²]
Tloušťka
[µm]
Filtrační rychlost
dle Herzberga [s]
Záchyt částic
[µm]
Vhodné použití
GF/D 121 675 41 2,7 vhodné jako předfiltry při membránových filtracích
934-AH 64 435 47 1,5 kontrola znečištění vody a ovzduší, filtrace buněk, scintilační počítání
GF/A 53 260 62 1,6 široká škála aplikací, znečištění odpadních vod, filtrace vody, analýzy potravin, filtrace proteinů atd.
GF/C 53 260 100 1,2 záchyt tuhých částic ve vodných roztocích, analýza znečištění vody, čištění proteinových roztoků před vysoušením atd.
GF/B 143 675 195 1,0 pro koncentrované suspenze malých částic (kontrola průmyslových odpadních vod) atd.
GF/F 75 420 325 0,7 vhodné jako předfiltry při membránových filtracích, filtrace jemně vysrážených vzorků, gravimetrická analýza pigmentů atd.

Vlastnosti filtrů ze skleněných mikrovláken s pojivem, Whatman

 • materiál: borosilikátové sklo
 • tloušťka: 350 µm
 • pojivo: anorganické (teplotní odolnost do 500 °C) – Gr. GF6, GF8, GF9, GF92
            organické (teplotní odolnost do 180 °C) – Gr. GF10
 • použití: pro aplikace vyžadující zvýšenou pevnost, jako předfiltry při membránových filtracích atd.
Grade Plošná hmotnost
[g/m²]
Záchyt částic
Filtrační rychlost
Míra proudění vzduchu
Vhodné použití
GF6 80 velmi jemné částice
pomalý průtok
40 s/100 ml/1,56 cm² pro aplikace zahrnující filtraci vzduchu, pro gravimetrické analýzy těkavých vzorků, kontrola znečištění vod, buněčná separace, stanovení chlorofylu nebo zbytků fytoplanktonu atd.
GF8 80 3 µm
rychlý průtok
12 s/100 ml/1,56 cm² filtrace hrubších částic, kontrola znečištění ovzduší (analýza PCB, DDE a dioxinů)(I) atd.
GF9 70 ~ 3 µm
středně rychlý průtok
27 s/100 ml/1,56 cm² kontrola znečištění ovzduší (analýza PCB, DDE a dioxinů)(I), stanovení znečištění v technických plynech, lze použít jako předfiltr pro membrány atd.
GF10 70
středně rychlý průtok
12 s/100 ml/1,56 cm² pro automatické filtrační jednotky (kotouč), pro sušicí váhy atd.
GF92 70
středně rychlý průtok
27 s/100 ml/1,56 cm² předfiltr pro membrány, analýzy znečištění ovzduší a vody, plynová chromatografie, HPLC, separace sazí atd.

(I) PCB = polychlorované bifenyly, DDE = dichlordifenyldichlorethen

Dobrý den, mám zájem o více informací ke kapitole: Vlastnosti filtrů ze skleněných mikrovláken
Přihlášení k Vašemu účtu
Potřebujete poradit? Zmenšit
Ing. Lucie Tomešová  

Ing. Lucie Tomešová

produktová specialistka
Tel.: +420 284 810 775
lucie.tomesova@verkon.cz

Kontaktovat