Název produktu Název kapitoly
Acetaldehyd Laboratorní chemikálie Penta
Acetaldehyd Laboratorní chemikálie Lach-Ner
Aceton Technické chemikálie
Aceton Laboratorní chemikálie Penta
Aceton Laboratorní chemikálie Lach-Ner
Acetonitril Laboratorní chemikálie Lach-Ner
Acetonitril Laboratorní chemikálie Penta
Acetylaceton Laboratorní chemikálie Penta
AJATIN PLUS, 10% roztok Dezinfekce ploch, povrchů a nástrojů
Aktivní uhlí SILCARBON Laboratorní chemikálie Lach-Ner
Amid kyseliny sulfanilové Laboratorní chemikálie Lach-Ner
Amoniak - vodný roztok Laboratorní chemikálie Penta
Analyzátor bodu vzplanutí a hoření podle Clevelanda CLA 5 Analyzátory bodu vzplanutí
Analyzátor bodu vzplanutí Abel ABA 4 Analyzátory bodu vzplanutí
Analyzátor koncentrace CO ve vzduchu GCO 100 Analyzátory koncentrace CO ve vzduchu
Anemometr kapesní Testo Anemometry, barometry a výškoměry
Anemometr termický Testo s externí sondou Anemometry, barometry a výškoměry
Anilin Laboratorní chemikálie Penta
Anilin-hydrochlorid Laboratorní chemikálie Lach-Ner
Aparatura na stanovení BSK WTW OxiTop Přístroje pro stanovení biologické spotřeby kyslíku (BSK) WTW
Aparatura pro stanovení kyanidů Systémy rozkladné pro stanovení dusíku, tuků, kyanidů
Armatury - čistá voda Laboratorní armatury
Armatury - hořlavé plyny Laboratorní armatury
Armatury - oční a bezpečnostní sprchy Laboratorní armatury
Armatury - pára Laboratorní armatury
Armatury - technické plyny Laboratorní armatury
Armatury - voda Laboratorní armatury
Aspirátor QuickSip BT, Brand Odsávače (aspirátory) manuální
Přihlášení k Vašemu účtu