Kultivujeme nebo stresujeme?

Nedílnou součástí biologického výzkumu jsou kultivace, kdy živý materiál umístíme na předepsaný čas do optimálních podmínek a necháme ho dělat to, co je mu evolučně předurčeno, tedy přijímat živiny a množit se. I nebiologické obory používají inkubace za standardizovaných podmínek a v aktuálním příspěvku nepřijdou zkrátka, protože se budeme zabývat inkubačními boxy a komorami.

Pro rutinní a často využívané inkubace bývají v laboratořích dedikované boxy nebo komory, využívané pouze k tomuto účelu. Tyto přístroje jsou používány při stále stejném nastavení a mnohdy běží nepřetržitě. Využíváme je zcela automaticky bez zamyšlení, a to se nemusí vyplatit. Kdy jste naposledy kontrolovali, že nastavený program je správně? Kdy byl přístroj naposledy servisován? Kontrolovali jste podmínky v inkubačním boxu nezávislým čidlem? Pokud třeba právě řešíte problémy s inkubačními experimenty, máme pro Vás pár návrhů, co zkontrolovat.

Základním opatřením by mělo být proměření teploty a vlhkosti po dobu alespoň dvou dní teploměrem a vlhkoměrem se záznamem nejnižší a nejvyšší naměřené hodnoty. Tím se přesvědčíte, že teplota a vlhkost uvnitř boxu nebo komory odpovídá nastaveným hodnotám a zda kolísá v průběhu dne. Starší kultivační zařízení nemusí být vybaveny systémy, které Vás na případné problémy upozorní, a navíc nikdy není možné vyloučit poruchu senzoru těchto systémů. Dále doporučujeme přesvědčit se, zda v kultivačním zařízení dochází ke vzniku gradientu podmínek. Buď pomocí více měřidel, rozmístěných v kultivačním prostoru, nebo jejich přesouváním a zapisováním výsledků.

Těmto procedurám je možno se z velké části vyhnout nákupem a používáním moderních inkubátorů a kultivačních komor . Moderní přístroje jsou navrhovány tak, aby v nich nedocházelo ke vzniku gradientů, a jsou vybaveny senzory a kontrolními mechanismy, které Vás upozorní, pokud je něco v nepořádku.

Přejeme šťastnou a úspěšnou kultivaci!

Přihlášení k Vašemu účtu