Nepřesnost už je minulost

Průvodce přesným pipetováním: tipy a triky pro efektivní a přesnou práci s automatickou pipetou

Pipetování je nezbytnou laboratorní operací, která může být usnadněna použitím automatických pipet . I když je ovládání těchto nástrojů poměrně jednoduché, je potřeba dodržovat určité návyky, které zajistí vysokou přesnost dávkování kapalin. Tato přesnost je obzvlášť důležitá, pokud pracujete s velmi malými objemy.

Pipetování začíná ještě před tím, než vezmete pipetu do ruky. Proto je vhodné dopředu zvážit některé faktory, které by mohly mít velký vliv na přesnost dávkování kapalin. Jedním z těchto faktorů je výběr pipety s vhodným rozsahem dávkovaných objemů.

Ideální je si vybrat pipetu, u které se pipetovaný objem přibližuje jejímu maximálnímu objemu. Nicméně to není vždy možné, proto se doporučuje využívat pipetu nejméně od 35 % své maximální kapacity. Zásadní je správná kombinace pipety a pipetovacích špiček, které mají také svůj maximální objem. Dalším aspektem je teplota dávkované kapaliny, která by měla být podobná jako teplota laboratoře (tedy i špiček a pipet). Zároveň je vhodné se rozmyslet, jakou technikou se bude daná kapalina pipetovat. Existuje několik postupů, a proto jejich výběr záleží hlavně na charakteru kapaliny. Oříškem bývají hlavně viskózní nebo pěnivé látky, u kterých je doporučováno použít reverzní pipetování. U ostatních běžných kapalin se používá přímé pipetování.

Pro dosažení přesnosti při pipetování je klíčová správná poloha pipety vůči kapalině. Důležité je držet pipetu co nejvíce kolmo k hladině a neponořovat špičku moc hluboko – obvykle stačí 2 až 3 mm pod hladinu. Jinak totiž hrozí ulpívání kapiček na povrchu špičky, což může vést k nepřesnostem ve výsledném objemu. Při nasávání některých kapalin, zejména viskózních, je vhodné chvilku počkat, než se nasaje požadovaný objem.

Během opakovaného pipetování je podstatné být konzistentní nejen v rychlosti nasávání a vypouštění kapaliny, ale i v síle vyvíjené na píst pipety. Bezesporu je důležité si pravidelně dělat přestávky od pipetování a nechávat ruku odpočívat, například po 20 minutách intenzivního pipetování.

Velmi důležitá a někdy opomíjená je pravidelná péče o pipety. Pipety by měly být skladovány ve vzpřímené poloze (např. zavěšené na stojanu) a nastavené na nejvyšší objem. Po dlouhodobém používání by se měly pipety pravidelně čistit, případně dekontaminovat. Nesmí se zapomínat ani na  kalibraci pipet , kterou pro vás rádi zajistíme.

V tomto průvodci jsme vám popsali několik důležitých rad ohledně přesného pipetování. Teď už je řada jen na Vás! Přejeme bezstarostné, a hlavně přesné pipetování.

Náš TIP: Kvalitní jednokanálové pipety německé značky IKA s  fixním nebo nastavitelným objemem si u nás můžete v rámci jarní slevové akce zakoupit s báječnou 20% slevou!

 

        Prohlédněte si naši kompletní nabídku. Věříme, že si z naší jarní slevové akce vyberete!

banner-jarni-akce

Akční ceny jsou platné do 18. 6. 2024.

Přihlášení k Vašemu účtu