Nově v nabídce: Ultrazvukové homogenizátory Bandelin Sonopuls

Ultrazvuková homogenizace je široce využívaná metoda pro dezintegraci buněk, emulgaci, homogenizaci, dispergaci a extrakci vzorků. Ultrazvukový homogenzátor generuje ultrazvukové pole o vysoké intenzitě a amplitudě, které je přenášeno pomocí sond do kapaliny. Toto mimořádně intenzivní ultrazvukové pole umožňuje:

 • homogenizaci a dispergaci látek
 • urychlení chemických reakcí a zvýšení jejich výtěžnosti, štěpení vysokomolekulárních látek
 • rozrušování buněk, bakterií, virů a tkání – extrakci komponent nebo jejich homogenizaci
 • vytváření emulzí z těžko mísitelných kapalin a vytváření nano emulzí

Ultrazvukové homogenizátory se využívají ve všech typech laboratoří, na klinikách, ve výzkumu... Nalézají uplatnění:

 • při přípravě vzorků pro kontrolu kvality či pro speciální analýzy (např. HPLC, měření distribuce velikosti částic)
 • při poloprovozní výrobě a při výrobě menších šarží speciálních produktů (např. kvalitních emulzí, kosmetických přípravků, antigenů, vakcín a liposomů)
 • v analýze, biochemii, biologii, potravinářství, medicíně, farmacii, kosmetice

Výhodou ultrazvukové homogenizace je vysoce účinná redukce velikosti částic v kapalině, tím lze dosáhnout lepší stejnorodosti a stability vzorku. Další výhodou je možnost přesné kontroly provozních parametrů, zejména oscilačních amplitud a tlaku kapaliny, které mají největší vliv na kvalitu zpracování vzorku. Způsob využití, objem vzorků, průměr sonoreakční nádoby a požadovaná amplituda určuje volbu ultrazvukové jednotky a typ sondy. Čím větší je amplituda, tím intenzivnější je iradiace. Široký pracovní rozsah každého parametru umožňuje nastavit podle potřeby jak velmi šetrné, tak i velmi destruktivní zpracování. To činí z ultrazvukové homogenizace snadno ovladatelný a opakovatelný proces, který za stejných provozních parametrů přinese konzistentní a reprodukovatelné výsledky.

Nabízíme homogenizátory SONOPULS firmy BANDELIN:

 • sérii Sonopuls HD 4000 , která je určena pro práci s objemy vzorků 0,5 až 3000 ml
 • sérii Sonopuls HD 5000 , která je určena pro práci s objemy vzorků 0,1 až 100 ml

Jak pracuje ultrazvukový homogenizátor SONOPULS firmy Bandelin?
Přístroj tvoří ultrazvukový generátor, který mění nízkofrekvenční napětí (50 Hz) na vysokofrekvenční napětí (20 kHz), ultrazvukový konvertor, který mění elektrickou energii dodávanou generátorem na mechanické kmitání o frekvenci 20 kHz. Dále pak standardní hlavice (sonotrody) nebo hlavice (sonotrody) s akustickým mezičlánkem (booster). Hlavice zvyšují amplitudu díky speciálně navrženému tvaru a jsou opatřeny vnějším závitem pro těsné spojení. Poslední částí jsou sondy (Probes), které převádí ultrazvukovou energii do vzorku. K dispozici jsou mikrosondy, kónické sondy a sondy s plochým zakončením o průměrech 2, 3, 6, 13, 19 a 25 mm, určené pro různé objemy.

Základní charakteristika ultrazvukových homogenizátorů Bandelin Sonopuls:

 • dobře čitelný LCD displej, jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek a otočného knoflíku
 • funkce AMPLICHRON (zajišťuje konstantní amlitudu nezávisle na měnících se vlastnostech vzorku a tím i reprodukovatelnost výsledků při validaci; stálá kontrola ultrazvukové iradiace a opotřebení sondy)
 • amplituda nastavitelná v rozsahu 10 – 100 % (krok 1 %), aktuální hodnota se zobrazuje na displeji
 • nastavitelná pulzace (používá se při zpracování tepelně citlivých vzorků - nastavená pulzace umožňuje ochlazení vzorků během pauz)
 • časovač (nastavení doby nebo trvalý chod)
 • automatické vypnutí přístroje v případě delší nečinnosti
 • široká nabídka příslušenství pro nejrůznější aplikace

Ultrazvukové homogenizátory Bandelin Sonopuls vyhovují směrnici ROHS - součástky neobsahují olovo. Mají zabezpečení proti poruše při trvalém provozu i chodu naprázdno (CE-certifikace) a rovněž certifikaci pro lékařská zařízení podle nařízení pro in-vitro diagnostiku 98/79/EG.

Přihlášení k Vašemu účtu