Novinky v našem e-shopu, 4/2024

Přinášíme novinky a věříme, že Vás potěší!
V dubnu jsme do našeho e-shopu zařadili tyto nové produkty:

Sestavy pro filtraci přes membránové filtry:

Pece:

Infračervené teploměry:

 • kompaktní infračervený teploměr testo 826-T2 pro bezkontaktní měření povrchové teploty, který splňuje požadavky HACCP
 • infračervený teploměr testo 826-T4 , který umožňuje bezkontaktní měření povrchové teploty a zároveň kontrolu teploty jádra prostřednictvím vpichovací sondy, a který splňuje požadavky HACCP
 • dvoukanálový teploměr testo 810 pro současné bezkontaktní měření povrchové teploty pomocí infračervených paprsků a teploty okolí prostřednictvím integrované teplotní sondy NTC

Teploměry s vlhkoměrem:

 • teploměr s vlhkoměrem testo 608 pro kontinuální měření teploty a vlhkosti vzduchu a pro výpočet rosného bodu; používá se v laboratořích, kancelářích, skladech a všude tam, kde není potřebná dokumentace a správa naměřených dat
 • přenosný teploměr s vlhkoměrem testo 610 pro kontrolní měření teploty a vlhkosti vzduchu a pro výpočet rosného bodu

Záznamníky teploty:

 • záznamník teploty testo 174 T pro průběžné monitorování a záznam teploty při skladování nebo přepravě; díky teplotnímu rozsahu až do -30 °C je vhodný i pro kontrolu teploty v chladicích či mrazicích boxech
 • jednokanálový záznamník teploty testo 175 T1 s integrovaným teplotním senzorem NTC pro průběžné měření a dokumentaci teploty
 • dvoukanálový  záznamník teploty testo 175 T2 s integrovaným teplotním senzorem NTC a konektorem pro připojení externí teplotní sondy NTC pro průběžné měření a dokumentaci teploty
 • dvoukanálový  záznamník teploty testo 175 T3 se dvěma konektory pro připojení termočlánkových sond typu T nebo K pro průběžné měření a dokumentaci teploty
 • různé typy teplotních sond NTC pro záznamník teploty testo 175 T2 – sondy pro měření teploty jádra, teploty tekutých, polotuhých, pastovitých i hluboce zmrazených vzorků, sondy pro povrchová měření...
 • různé typy termočlánkových sond pro záznamník teploty testo 175 T3
 • tři verze softwaru k naprogramování, odečtení a vyhodnocení dat ze záznamníků testo 174 a 175

Záznamníky teploty a vlhkosti:

Anemometry, tlakoměry, hlukoměry a luxmetry:

 • dva typy kapesních anemometrů testo 410 s pevně zabudovanou vrtulkou o průměru 30 mm pro rychlá kontrolní měření rychlosti proudění vzduchu v rozsahu 0,4 až 20 m/s
 • malý kapesní  tlakoměr testo 511 pro velmi přesné měření absolutního tlaku
 • hlukoměr testo 815 pro kontrolní měření úrovně hluku na pracovištích, ve větracích a klimatizačních systémech, k rychlému posouzení hluku strojů nebo hudebních produkcí
 • luxmetr testo 540 pro rychlá a namátková měření intenzity osvětlení na pracovištích, v kancelářích či maloobchodních prodejnách

Chemikálie:

Spotřební materiál pro laboratoře:

Neustále doplňujeme i produktové a 360° fotografie:

Obrazová galerie produktových novinek:

Přihlášení k Vašemu účtu