Turbidimetr WTW Turb

Turbidimetr přenosný Turb 430 IR/Turb 430 T

Bateriový přenosný měřič zákalu s infračervenou LED lampou (860 nm) pro měření podle ISO 7027 / DIN EN 27027 (EN ISO 7027) na nefelometrické bázi nebo jako model s bílým světlem s wolframovou lampou podle US EPA 180.1. Přepínání rozsahů měření probíhá na základě funkce AutoRange automaticky. Přesné měření v nízkých rozsazích (pitná voda) je zcela bezproblémové. Měření a 3bodová kalibrace probíhá pomocí jasných pokynů z menu na displeji. Kalibrace se provádí s AMCO® standardy. Až 1000 datových vět s naměřenými hodnotami vč. identifikačního čísla lze uložit do paměti a později v souladu s GLP/AQA přes laboratorní stanici LabStation s pomocí výkonného programu LSdata přenést do PC a zpracovat. Kvalita naměřených výsledků podporuje také nastavitelný interval kalibrace s dokumentací.

Turbidimetr přenosný Turb 355 T/Turb 355 IR

Bateriový přenosný měřič zákalu s infračervenou LED lampou (860 nm) pro měření podle ISO 7027/DIN EN 27027 (EN ISO 7027) na nefelometrické bázi nebo jako model s bílým světlem s wolframovou lampou podle US EPA. Přepínání rozsahů měření probíhá na základě funkce AutoRange automaticky. Podle rozsahu měření s rozlišením 0,01 nebo 1 NTU. Také 1 – 3bodová kalibrace je pro uživatele velmi komfortní. Stisknutím tlačítka CAL se přístroj přepne do kalibračního režimu. Kalibrace probíhá s podpůrným vedením podle displeje. Postupně jsou v sestupné řadě jeden po druhém požadovány a potvrzovány kalibrační standardy. Měřiče zákalu Turb 355 IR / T se dodávají v malém ručním kufříku, který obsahuje všechno potřebné příslušenství, např. kalibrační standardy (0,02; 10,0 a 1000 NTU), prázdné kyvety a baterie. Přístroj pracuje se 4x AAA alkalicko-manganovými bateriemi a splňuje krytí IP67.

Turbidimetr laboratorní Turb 550/Turb 550 IR

Laboratorní měřič zákalu pro nefelometrické měření s automatickou 3 bodovou kalibrací, výstupem RS232, hodinami reálného času a se sledováním kalibračních intervalů. Automatická volba měřícího rozsahu v rozmezí 0,1 – 1000 NTU. Při porovnávacím měření se mohou na 2 řádkovém displeji současně zobrazovat aktuální a předešlá hodnota. Rozsah dodávky zahrnuje vedle přístroje s vestavěným zkráceným návodem k obsluze, 2 prázdné kyvety a 3 standardy (0,02; 10,0 a 1000 NTU, AMCO-standardy s aprobací také pro pitné vody podle EN ISO 7027, popř. jako primární standardy podle US EPA). Pro průtočná měření je k dispozici beztlakový kyvetový nástavec.

Turbidimetr laboratorní Turb 555/Turb 555 IR

Vysoce přesný laboratorní měřič zákalu s velkým rozsahem měření od 0,0001 – 10000 NTU pro všechny aplikace měření zákalu: od měření nejčistších a pitných vod přes zajišťování kvality při výrobě nápojů až po kontrolu odpadních vod. Měřící systém se 4 detektory dovoluje nejenom nefelometrická (90° rozptyl světla) a transmisní měření, nýbrž také poměrová měření (Ratiomethode), která redukují rušivé efekty rozptýleného světla a zabarvení vzorku. Podle menu vedená obsluha různých úrovní pro měření, kalibraci a konfiguraci. Obsáhlé AQA funkce, např. sledování kalibračních intervalů nebo číselné heslo pro přístup do kalibrace a nastavení, pomáhají při zabezpečení kvality získávaných hodnot měření a udávají se také v dokumentaci naměřených výsledků. Vedle beztlakového průtočného měření lze také provádět kontinuální měření při průtoku pod tlakem až 4 bary (s průtočnou nádobkou Flow-Turb).

Technické údaje Zobrazit
Typ Turb 430 IR/430 T Turb 355 T/355 IR Turb 550/550 IR Turb 555 Turb 555 IR
Měřicí princip nefelometrický (90° rozptyl světla) nefelometrický (90° rozptyl světla) nefelometrický (90° rozptyl světla) nefelometrický poměrová metoda nefelometrický poměrová metoda, transmise
Zdroj světla IR-LED/wolfr. lampa wolfr. lampa/IR-LED wolfr. lampa/IR-LED wolframová lampa infračervená infračervená LED
Rozsahy měření
NTU
FNU (pouze IR)
EBC
Nephelos
FAU
0 – 1100
0 – 1100
-
-
-
0 – 1100
0 – 1100
-
-
-
0 – 1100
0 – 1100
-
-
-
0 – 10000
-
0 – 2450
0 – 67000
-
0 – 10000
0 – 10000
0 – 2450
-
0 – 10000
Rozlišení 0,01 NTU v rozsahu 0,00 – 9,99
(Turb 355 T/IR; 1 – 9,99)
0,1 NTU v rozsahu 10,0 – 99,9
1 NTU v rozsahu 100 – 1000 (1100)  
0,0001 NTU v rozsahu 0,0001 – 9,9999 NTU
0,001 NTU v rozsahu 10,000 – 99,999 NTU
0,01 NTU v rozsahu 100,00 – 999,99 NTU
0,1 NTU v rozsahu 1000,0 – 9999,9 NTU  
Přesnost ±2 % z měř. hodn. nebo ±0,01 NTU ±2 % z měř. hodnoty nebo ±0,1 NTU ±3 % (>500 NTU) ±2 % z měř. hodn. nebo ±0,01 NTU 0 – 1000 NTU: ±2 % nebo ±0,01 NTU
1000 – 4000 NTU: ±5 % z měřené hodnoty
4000 – 10000 NTU:  ±10 % z měřené hodnoty  
Reprodukovatelnost <0,5 % nebo ±0,01 NTU/FNU ±1 % nebo ±0,05 NTU/FNU ±1 % z měřené hodnoty nebo ±0,01 NTU
Kalibrace autom. 3bodová automatická 1 – 3bodová automatická 1 – 5bodová
Doba odezvy cca 3 s (IR)/7 s (T) 14 sekund <3 sekund <6 sekund
Kyvety 28 x 60 mm 25 x 45 mm 28 x 70 mm kruhové kyvety
Objem vzorku 20 ml 15 ml 25 ml
Rozhraní výstupu RS232 (USB) - RS232, jednosměrné
Hodiny/kalendář ano - ano ano ano
Provozní teplota 0 – 50°C 10 – 40 °C 0 – 50 °C
Napájení 4x AA (3000 měření) 4x AAA (1500 měření) síťový zdroj
Obj. číslo Typ Popis Dostupnost Cena / ks Objednat
396 711 600 320 Turb 430 IR Turbidimetr přenosný s IR lampou, vč. baterií, kalibračního setu (0,02-10,0-1000 NTU), 2 prázdných kyvet a čisticí utěrky na kyvety (bez kufříku a laboratorní stanice se softwarem pro přenos dat do PC) 43 316 Kč
 ks
396 711 600 325 Turb 430 T Turbidimetr přenosný s wolframovou lampou, vč. baterií, kalibračního setu 0,02-10,0-1000 NTU), 2 prázdných kyvet a čisticí utěrky na kyvety (bez kufříku a laboratorní stanice se softwarem pro přenos dat do PC) 47 264 Kč
 ks
396 711 600 311 Turb 355 IR Turbidimetr přenosný s IR lampou, vč. baterií a kufříku s kalibračním setem 0,02-10,0-1000 NTU), 2 prázdnými kyvetami a čisticí utěrkou na kyvety 42 672 Kč
 ks
396 711 600 312 Turb 355 T Turbidimetr přenosný s wolframovou lampou, , vč. baterií a kufříku s kalibračním setem 0,02-10,0-1000 NTU), 2 prázdnými kyvetami a čisticí utěrkou na kyvety 44 744 Kč
 ks
396 711 600 100 Turb 550 Turbidimetr laboratorní s wolframovou lampou, vč, síťového napáječe, 3 kalibračních standardů 0,02 – 10,0 – 1000 NTU, 2 prázdných kyvet 58 268 Kč
 ks
396 711 600 110 Turb 550 IR Turbidimetr laboratorní s IR lampou, vč, síťového napáječe, 3 kalibračních standardů 0,02 – 10,0 – 1000 NTU, 2 prázdných kyvet 72 072 Kč
 ks
396 711 600 200 Turb 555 Turbidimetr laboratorní s wolframovou lampou, vč, síťového napáječe, 4 kalibračních standardů 0,02 – 10,0 – 1000 – 1750 NTU, 3 prázdných kyvet 95 340 Kč
 ks
396 711 600 210 Turb 555 IR Turbidimetr laboratorní s IR lampou, vč, síťového napáječe, 4 kalibračních standardů 0,02 – 10,0 – 1000 – 1750 NTU, 3 prázdných kyvet 109 060 Kč
 ks
Příslušenství:
396 711 251 300 RB Flex/430 Akumulátor a síťový napáječ pro Turb 430 IR/T 5 404 Kč
 ks
396 711 251 301 LS Flex/430 Laboratorní stanice pro Turb 430 IR/T k vyhodnocení dat a k přenosu dat na PC, akumulátor a síťový napáječ, přípojka pro čtečku čárového kódu 11 396 Kč
 ks
396 711 600 560 Kal.Kit Turb 430 IR Sada sekundárních standardů 0,02 – 10,0 – 1000 NTU pro Turb 430 IR 7 644 Kč
 ks
396 711 600 561 Kal.Kit Turb 430 T Sada sekundárních standardů 0,02 – 10,0 – 1000 NTU pro Turb 430 T 8 400 Kč
 ks
396 711 600 547 Kal.Kit P Turb 355 IR/T Sada sekundárních standardů 0,02 – 10,0 – 1000 NTU pro Turb 355 IR a Turb 355 T 6 748 Kč
 ks
396 711 600 542 Kal.Kit Turb 550/550 IR Sada sekundárních standardů 0,02 – 10,0 – 1000 NTU pro Turb 550/550IR 6 776 Kč
 ks
396 711 600 543 Kal.Kit Turb 555 IR Sada sekundárních standardů 0,02 - 10,0 - 100 - 1750 NTU pro Turb 555 IR 9 240 Kč
 ks
396 711 600 600 D – Turb Kyveta průtočná pro beztlakové měření 8 764 Kč
 ks
396 711 600 601 Cell Turb / SET Kyveta prázdná pro Turb 550/550IR/555/555IR, sada 3 ks 3 752 Kč
 ks
396 711 600 603 Lamp Turb 550/555 WL Modul náhradní předjustovaný s lampou pro Turb 550 / Turb 555 5 124 Kč
 ks
396 711 600 607 Lamp Turb 550 - IR Modul náhradní předjustovaný s IR – LED pro Turb 550 IR 5 096 Kč
 ks
396 711 600 608 Lamp Turb 555 - IR Modul náhradní předjustovaný s IR – LED pro Turb 555 IR 5 096 Kč
 ks
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Dobrý den, mám zájem o více informací ke kapitole: Turbidimetry WTW.
Zavřít
Přihlášení k Vašemu účtu
Zavřít
Potřebujete poradit? Zmenšit
Ing. Josef Kratina, Ph.D.  

Ing. Josef Kratina, Ph.D.

produktový specialista
Tel.: +420 284 810 775
Mob.: +420 777 913 381
josef.kratina@verkon.cz

Kontaktovat