Použité zkratky plastových materiálů

PP Polypropylen PE Polyethylen
HDPE Polyethylen s vysokou hustotou LDPE Polyethylen s nízkou hustotou
PTFE Polytetrafluorethylen (Teflon) PS Polystyren
PVC Polyvinylchlorid PA Polyamid
PMP Polymethylpenten (TPX) SI Silikon
PC Polykarbonát PFA Perfluor alkoxyalkan kopolymer
SAN Styren–akrylonitril ABS Akrylobutadien–styren
POM Polyoxymethylen  


Polypropylen
vyniká velmi dobrou chemickou, teplotní a mechanickou odolností. Křehne při nízkých teplotách, kolem 140–150 °C měkne, kolem 160–170 °C se taví. Je odolný vůči neoxidujícím kyselinám a zásadám, olejům, organickým rozpouštědlům a alkoholům, dobře se rozpouští v xylenu či tetrahydronaftalenu. Není doporučeno používat na benzín, chloroform, trichlorethylen, toluen.

Polyethylen je termoplast s výbornou chemickou odolností. Odolává vodě, alkoholům, roztokům solí, zásad a kyselin, acetonu. Je napadán pouze silnými oxidačními prostředky (koncentrovaná kyselina dusičná, kyselina sírová, chromsírová kyselina), může se rozpouštět při zvýšených teplotách v aromatických uhlovodících, jako je toluen nebo xylen.

HDPE je vysokohustotní polyetylén s hustotou 0,94 až 0,97 g/cm3. Je tvrdší, tužší a pevnější než LDPE. Je odolný vůči vodě, alkoholům, roztokům solí, zásad a kyselin, acetonu, isopropylalkoholu a krátkodobě i vůči benzínu. Nevhodný k použití na chloroform, trichlorethylen a toluen.

LDPE je označení pro nízkohustotní polyetylén, hustota tohoto plastu je od 0,915 do 0,935 g/cm3. Je měkčí a ohebnější než HDPE. Je odolný vůči vodě, alkoholům, roztokům solí, zásad a kyselin, acetonu, isopropylalkoholu. Nevhodný k použití na chloroform, trichlorethylen a toluen.

PTFE (Teflon) je velmi odolný vůči zvýšené teplotě, je možné jej beze změny používat při teplotě -200 °C do teploty 260 °C. Vyniká také výbornou chemickou odolností vůči všem kyselinám, zásadám, alkoholům, aromatickým uhlovodíkům, ketonům (aceton), olejům.

Polystyren je tvrdý a zároveň velmi křehký plast citlivý na náraz. Je použitelný pouze do teploty 70 °C. Tento materiál má díky své lehkosti a vzdušnosti výborné izolační vlastnosti, dobře drží teplo i tvar. Je odolný vůči zásadám a minerálním kyselinám, neodolává organickým rozpouštědlům, zejména benzínu, aldehydům a ketonům (acetonu).

Polyvinylchlorid je tvrdý plast, který je chemicky odolný vůči vodě, anorganickým kyselinám a zásadám, solím, tukům. Není doporučeno používat na benzín, toluen, aceton, chloroform, isopropylalkohol.

Silikon je teplotně odolný až do 180 °C. Je odolný vůči UV záření, ozónu a řadě chemikálií – např. vůči zásadám a kyselinám (kromě koncentrované kys. dusičné a kys. sírové), není vhodný k použití na aceton, benzín, toluen, chloroform, isopropylalkohol. Je ideální pro potravinářské aplikace, protože nemá vliv na chuť, vůni ani barvu média, se kterým je v kontaktu.

PFA (Perfluor alkoxyalkan kopolymer) je svými chemickými vlastnostmi hodně podobný PTFE (teflonu).

ABS je mimořádně pevný a houževnatý plast s vysokou odolností proti tlakovým rázům. Použití tohoto plastu není vhodné pro koncentrované kyseliny, silné alkálie, organická rozpouštědla, estery, ketony a aromatické uhlovodíky.

Fyzikální vlastnosti plastových materiálů
Plast Teplota
Sterilizace
min. [°C]
max. [°C]
autoklávovatelné do 121 °C
suchým teplem etylenoxidem
Gamma zářením
chemicky
formalinem
PP -10 +120 ano ne ano ano ano
PE -40 +80 ne ne ano ano ano
HDPE -50 +80 ne ne ano ano ano 
LDPE -50 +75 ne ne ano ano ano
SAN
-20 +85 ne ne ano ano ano
PVC -20 +80 ne ne ano ne ano
PTFE -200 +260 ano ano ano ne ano
PC -100 +135 ano ne ano ano ano
PFA -200 +260 ano ano ano ne ano
PMP 0 +120 ano ne ano ne ano
SI -50 +180 ano ano ano ne ano
PS -10 +70 ne ne ano ano ano
PA -30 +80 ne ne ano ano ano
ABS -40 +85 ne ne ano ano ano
POM -40 +90 ne ne ano ano ano
Dobrý den, mám zájem o více informací ke kapitole: Vlastnosti plastů
Přihlášení k Vašemu účtu
Potřebujete poradit? Zmenšit
Mgr. Eva Mikšovicová  

Mgr. Eva Mikšovicová

vedoucí oddělení, produktová specialistka
Tel.: +420 284 810 775
eva.miksovicova@verkon.cz

Kontaktovat