Výběr vhodného typu přístroje Aqual

Pro správný výběr přístroje je nutno zodpovědět následující otázky:

1) kvalita vstupní vody (tvrdost, pH, vodivost) a vstupní tlak
2) požadovaná kvalita výstupní vody (vodivost)
3) účel použití upravené vody
4) předpokládaná spotřeba vody za hodinu či za směnu
5) požadavky na doplňkovou výbavu (konduktometr, vodoměr, UV lampa ...)

Zařízení AQUAL na výrobu čisté (demineralizované) vody

Přístroje AQUAL jsou určeny pro přípravu vysoce kvalitní čisté (demineralizované) vody, která se používá pro analytické i technické účely. K výrobě není potřeba elektrická energie (úprava pouze tlakem vstupní vody - náhrada elektrodestilace) a náklady na výrobu 1 litru vysoce kvalitní demineralizované vody jsou výrazně nižší než u jiných systémů úpravy vody. Všechny typy přístrojů se skládají z filtrů, které slouží k odstranění hrubých a jemných mechanických nečistot a k dechloraci, a z reverzně osmotického modulu, který vodu zbavuje podstatné části rozpuštěných minerálních solí a ostatních příměsí minimálně na 96 % vůči vstupní vodě. Uvedené zařízení se také používá pro napájení sterilizátorů, analyzátorů, myček laboratorního skla atd.

Základní charakteristika zařízení na výrobu čisté vody AQUAL:

  • přístroje typové řady začínající 2 (např. 25) je možné doplnit dočišťovacím stupněm o objemu iontoměničové pryskyřice minimálně 7 litrů, nazýváme je DEMIKOLONOU. U těchto DEMIKOLON je největší výhodou (vzhledem k velkému obsahu ionoměničové náplně) její dlouhá životnost, z čehož plynou minimální nároky na obsluhu. Výsledná vodivost je výrazně menší než 1 µS/cm.
  • u přístrojů typové řady začínající 3 (např. 35) je v základním provedení jako dočišťovací stupeň použita ionoměničová pryskyřice 0,75 l. U této varianty je třeba počítat s častější výměnou náplně. Výsledná vodivost je menší než 1 µS/cm.
  • nedílnou součástí přístrojů AQUAL může být např. digitální konduktometr, UV lampa, bakteriální filtr, čerpadlo pro zvýšení tlaku na vstupu, elektromagnetické spouštění přístroje v kombinaci se zásobní nádrží nebo také centrální rozvody upravené vody
  • přístroje jsou certifikovány dle ČSN ISO 3696
  • jakost vody pro analytické účely, pro 2. stupeň jakosti vody dle Českého Lékopisu 2005
Parametry vstupní vody Zobrazit
Obsah těžkých kovů max. 0,01 mg/l
Obsah specifických látek (CHSK) max. 0,1 mg/l
Specifická elektrická vodivost (AQUAL 35, 35 - 20") pod 1 μs/cm
Odsolení vůči vstupní vodě (AQUAL 25 až 29 - 2)(I) min. 96 %
Odsolení vůči vstupní vodě (AQUAL 25 AŽ 29 - 2 s demikolonou)(II) pod 1 μs/cm
Použití výrobníků vody AQUAL Zobrazit
AQUAL 25 až 29 - 2 (bez ionexové kolony) pro technické účely
AQUAL 25 až 29 - 2 (s demikolonou SFC 07) pro analytické účely - ČSN ISO 3696, ČL 2005
AQUAL 35 a 35 - 20" (s ionexovou kolonou 0,75 – 1,5 l) pro analytické účely - ČSN ISO 3696, ČL 2005
Rozměry (v x š) Zobrazit
AQUAL 25, 27 A 29 400 x 350 mm
AQUAL 35 400 x 560 mm
DEMIKOLONA DK 07 525 x Ø 159 mm
AQUAL 29 - 2 675 x 350 mm
AQUAL 35 - 20" 675 x 500 mm
Obj. číslo Typ Popis Výkon [l/h] Dostupnost Cena / ks Objednat
624 026 010 025 A25 S AQUAL 25 bez konduktometru (základní provedení) 5 9 755 Kč
 ks
624 026 010 027 A27 S AQUAL 27 bez konduktometru (základní provedení) 7 10 020 Kč
 ks
624 026 010 029 A29 S AQUAL 29 bez konduktometru (základní provedení) 9 10 280 Kč
 ks
624 026 010 292 A292 S AQUAL 29 - 2 bez konduktometru (základní provedení) 18 16 440 Kč
 ks
624 026 020 025 A25 SM AQUAL 25 bez konduktometru s vodoměrem 5 10 565 Kč
 ks
624 026 020 027 A27 SM AQUAL 27 bez konduktometru s vodoměrem 7 10 830 Kč
 ks
624 026 020 029 A29 SM AQUAL 29 bez konduktometru s vodoměrem 9 11 090 Kč
 ks
624 026 020 292 A292 SM AQUAL 29 - 2 bez konduktometru s vodoměrem 18 17 250 Kč
 ks
624 026 030 025 A25 SL AQUAL 25 bez vodoměru, s dig. konduktometrem 5 15 415 Kč
 ks
624 026 030 027 A27 SL AQUAL 27 bez vodoměru, s dig. konduktometrem 7 15 680 Kč
 ks
624 026 030 029 A29 SL AQUAL 29 bez vodoměru, s dig. konduktometrem 9 15 940 Kč
 ks
624 026 030 292 A292 SL AQUAL 29 - 2 bez vodoměru, s dig. konduktometrem 18 22 100 Kč
 ks
624 026 040 025 A25 ML AQUAL 25 s vodoměrem a dig. konduktometrem 5 16 225 Kč
 ks
624 026 040 027 A27 ML AQUAL 27 s vodoměrem a dig. konduktometrem 7 16 490 Kč
 ks
624 026 040 029 A29 ML AQUAL 29 s vodoměrem a dig. konduktometrem 9 16 750 Kč
 ks
624 026 040 292 A292 ML AQUAL 29 - 2 s vodoměrem a dig. konduktometrem 18 22 910 Kč
 ks
624 026 050 025 A25 XL AQUAL 25 s vodoměrem, dig. konduktometrem a demikolonou 07 5 23 215 Kč
 ks
624 026 050 027 A27 XL AQUAL 27 s vodoměrem, dig. konduktometrem a demikolonou 07 7 23 480 Kč
 ks
624 026 050 029 A29 XL AQUAL 29 s vodoměrem, dig. konduktometrem a demikolonou 07 9 23 740 Kč
 ks
624 026 050 292 A292 XL AQUAL 29 - 2 s vodoměrem, dig. konduktometrem a demikolonou 07 18 29 900 Kč
 ks
624 026 060 035 A35 S AQUAL 35 bez kond. (základní provedení) (MIX 0,75 l) 5 11 825 Kč
 ks
624 026 063 520 A3520 S AOUAL 35 - 20“ bez kond. (zákl. provedení) (20“ = MIX 1,5 l) 5 12 750 Kč
 ks
624 026 070 035 A35 SM AQUAL 35 bez kond. s vodoměrem (MIX 0,75 l) 5 12 635 Kč
 ks
624 026 073 520 A3520 SM AQUAL 35 - 20“ bez kond. s vodoměrem (20“ = MIX 1,5 l) 5 13 560 Kč
 ks
624 026 072 035 A35 SL AQUAL 35 bez vodoměru s dig. konduktometrem 5 17 485 Kč
 ks
624 026 075 520 A3520 SL AQUAL 35 - 20“ bez vodoměru s dig. konduktometrem 5 18 410 Kč
 ks
624 026 080 035 A35 XL AQUAL 35 s vodoměrem a dig. kond. (MIX 0,75 l) 5 18 295 Kč
 ks
624 026 083 520 A3520 XL AQUAL 35 - 20“ s vodoměrem a dig. kond. (20“ = MIX 1,5 l) 5 19 220 Kč
 ks
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Výkon je závislý na tlaku a teplotě vstupní vody.

Výkonová řada přístrojů AQUAL pokračuje přístroji o výkonu 40 l/hod, 80 l/hod, 100 l/hod, 150 l/hod, 300 l/hod a 600 l/hod. V případě zájmu kontaktujte produktového specialistu nebo volejte bezplatnou linku 800 221 224.

Dobrý den, mám zájem o více informací ke kapitole: Zařízení na výrobu čisté vody Aqual.
Zavřít
Přihlášení k Vašemu účtu
Zavřít
Potřebujete poradit? Zmenšit
Marian Javorek  

Marian Javorek

vedoucí oddělení
Mob.: +420 777 913 014
marian.javorek@verkon.cz

Kontaktovat