Vlastnosti filtračních papírů pro kvantitativní analýzu, Munktell Ahlstrom

Filtrační papíry pro kvantitativní analýzu jsou vyrobeny z vysoce kvalitní buničiny s více než 98% obsahem α–celulózy a jsou zbaveny zbytkových kyselin použitých při výrobě. Obsah popela je velmi nízký a proto je možné je považovat za bezpopelové.

  • materiál: α–celulóza
  • obsah popela: < 0,01 %
  • bezpopelové, tvrzené
  • vysoká pevnost za mokra
  • použití: rutinní gravimetrické analýzy, příprava vzorků atd.
Grade Barevný kód Plošná hmotnost [g/m²] Filtrační rychlost
[s/10 ml]
Záchyt částic
[µm]
Vhodné použití
388 černý 84 10
velmi rychlý průtok
12 – 15 hrubé vločkovité vzorky, hydroxidy železa, hliníku a chromu, organické železité vzorky, zjišťování křemíku v oceli a surovém železe
389 bílý 84 20
rychlý průtok
8 – 12 pro analytickou práci, na hrubší vzorky jako sulfidy stříbra, olova a železa, uhličitany alkalických kovů, půdní vzorky
392 červený 84 50
středně rychlý průtok
5 – 8 rutinní laboratorní práce, rychlá filtrace jemných vzorků, fosforečnan hořečnato-amonný, hrubší vzorky síranu barnatého atd.
390 zelený 84 100
pomalý průtok
3 – 5 filtrace jemných vzorků, dioxid olova, hydroxid vápenatý, sulfidy niklu a zinku, fluorid vápenatý atd.
391 modrý 84 180
velmi pomalý průtok
2 – 3 jemnozrnné vzorky, za studena sražený síran barnatý, mírně kyselé a zásadité roztoky
393 růžový 100 250
extrémně pomalý průtok
1 – 2 pro náročné filtrační podmínky a extra jemné vzorky

Vlastnosti filtračních papírů pro kvantitativní analýzu, Whatman

Filtrační papíry pro kvantitativní analýzu jsou vyrobeny z vysoce kvalitní buničiny s více než 98% obsahem α–celulózy a jsou zbaveny zbytkových kyselin použitých při výrobě. Obsah popela je velmi nízký a proto je možné je považovat za bezpopelové.

  • materiál: celulóza (α–celulóza ≥ 98 %)
  • obsah popela (Grade 40, 41, 42, 43 a 44): < 0,007 %
  • obsah popela (Grade 589/1, 589/2 a 589/3): < 0,01 %
  • bezpopelové
Grade Plošná hmotnost
[g/m²]
Tloušťka [µm] Filtrační rychlost
dle Herzberga [s]
Záchyt částic
[µm]
Vhodné použití
41 85 215 54 20 pro záchyt velkých částic, pro kvantitativní analýzu znečištění ovzduší a půdy atd.
43 95 220 155 16 anorganické analýzy ve stavebnictví, důlním a hutním průmyslu, gravimetrické analýzy vyžadující spálení vzorku, analýza potravin a půd atd.
40 95 210 340 8 předfiltrace roztoků pro atomovou absorpční spektrofotometrii, kontrola znečištění ovzduší atd.
44 80 176 995 3 záchyt nejjemnějších částic (síran barnatý, uhličitan vápenatý), pro gravimetrické analýzy vyžadující spálení vzorku atd.
42 100 200 1870 2,5 záchyt nejjemnějších částic (síran barnatý, uhličitan vápenatý), pro gravimetrické analýzy vyžadující spálení vzorku atd.
589/1 80 190 25 12 – 25 vhodný pro určení obsahu popela a PCB v potravinách, příprava (spalování) vzorků pro fotometrickou analýzu atd.
589/2 85 180 70 4 – 12 rutinní analýzy, určení obsahu nečistot v potravinách, stanovení kvality mouky, analýza buničiny v papírenském průmyslu atd.
589/3 84 160 375 < 2 k zachycení velmi jemných částic, stanovení obsahu nerozpustných látek v tucích a olejích atd.
Dobrý den, mám zájem o více informací ke kapitole: Vlastnosti filtračních papírů pro kvantitativní analýzu
Přihlášení k Vašemu účtu
Potřebujete poradit? Zmenšit
Ing. Lucie Tomešová  

Ing. Lucie Tomešová

produktová specialistka
Tel.: +420 284 810 775
lucie.tomesova@verkon.cz

Kontaktovat