NOVINKA: Školní didaktické soupravy Chemie a světlo

NOVINKA v sortimentu

Školní didaktické soupravy Chemie a světlo jsou určeny pro demonstraci pokusů učitelem i pro přímou práci žáků a studentů. Rychle a snadno proveditelné pokusy pomáhají zábavným způsobem ilustrovat celou řadu témat obsažených v osnovách ZŠ i SŠ.

V naší nabídce najdete 6 typů souprav, které se liší typem pokusů a počtem možností jejich opakování. Každá souprava obsahuje podrobný návod pro studenty na provedení všech pokusů a metodický manuál pro učitele. K provedení pokusů stačí základní laboratorní vybavení, většina pokusů se dělá v malém měřítku ve zkumavkách. Soupravy neobsahují žíravé ani toxické chemikálie a splňují požadavky aktuální legislativy.

Co si můžete vyzkoušet?

Rychlý odkaz na produkty:

Přihlášení k Vašemu účtu