Jak si ulehčit titraci

Potřebujete analyzovat vzorek pomocí titrace a nejste si jisti, jestli máte všechno potřebné vybavení? Víte, jak si připravit titrační činidlo? Jak sestavit titrační soupravu? Už jste se setkali s názvem normanal či odměrný roztok ORS? Víte, k čemu a jak je použít?

Pojďme spolu zjistit, jak můžete ušetřit čas, zpřesnit výsledky analýz a zjednodušit si práci.

Titrace je metoda odměrné kvantitativní analýzy. K analyzovanému vzorku přidáváme titrační činidlo o přesně známé koncentraci, a tak stanovíme přesné množství látky rozpuštěné ve vzorku. Ve chvíli, kdy přidáme takové množství činidla, že látky spolu beze zbytku zreagují (vzorek je úplně ztitrován), nastane bod ekvivalence. Pro přesné zjištění tohoto bodu se do titrovaného roztoku přidává indikátor. Když změříme objem spotřebovaného titračního činidla, pomocí výpočtů pak stanovíme koncentraci analyzované látky v našem vzorku. Nejčastěji se v laboratořích setkáváme s acidobazickou, neutralizační, srážecí či komplexometrickou titrací. Vhodnou titrační metodu zvolíme podle typu analyzované látky.

K provedení titrace potřebujeme titrační soupravu. Tu si sestavíme z  byrety potřebného objemu, nálevky , stojanu , držáku na byretu a titrační baňky vhodné velikosti. Dále potřebujeme analytické váhy , odměrné baňky , pipety a střičku . Oceníte i magnetickou míchačku .

Nejprve si připravíme titrační činidlo (titr - viz níže). Do titrační baňky odpipetujeme roztok analyzovaného vzorku z odměrné baňky a přidáme indikátor. Byretu naplníme titračním činidlem přesně po rysku. Z byrety poté pomalu po kapkách přidáváme roztok titru do titrační baňky a stále promícháváme, až dosáhneme bodu ekvivalence. Ten se projeví barevnou změnou, sraženinou nebo změnou pH (podle typu zvoleného indikátoru). Tím je titrace ukončena. Odečteme co nejpřesněji objem spotřebovaného roztoku titračního činidla a vypočítáme koncentraci analyzované látky.

Úspěch titrace a přesnost výsledků závisí na naší pečlivosti a dobře zvolených a připravených činidlech. Tato činidla jsou:

1) Indikátor
Při acidobazických reakcích se často jako indikátory používají fenolftalein nebo methyloranž. Při komplexotvorných reakcích se obvykle přidává murexid. Pro určení bodu ekvivalence se ovšem dají použít i přístroje, například potenciometr nebo pH metr .

2) Titrační činidlo (titrační standard, titr)
Titr si můžeme sami připravit před začátkem titrace, jedná se o roztok titrační látky o přesné koncentraci. Přesně naváženou látku kvantitativně převedeme do odměrné baňky s ryskou. Pečlivě rozpustíme ve vodě a baňku opatrně doplníme vodou po rysku (spodní okraj menisku se dotýká rysky).

V řadě případů ale nelze připravit titrační činidlo o přesné koncentraci. V takovém případě pomocí standardizace neboli faktorizace titračního roztoku (tj. titrací se standardním roztokem o přesné koncentraci) stanovíme faktor f, což je číslo udávající poměr mezi skutečnou a požadovanou koncentrací. Faktorem pak násobíme spotřebované množství titračního činidla.

V moderních chemických laboratořích se častěji pracuje s tzv. normanaly nebo odměrnými roztoky ORS.

Normanaly obsahují přesně vypočtené množství pevných nebo kapalných chemických látek. Obsah ampule se ředí destilovanou vodou do objemu 1 000 ml. Tím je připraven odměrný roztok o přesné koncentraci a faktoru f uvedeném na obalu produktu.

Odměrné roztoky ORS jsou roztoky titračního činidla o přesně známé koncentraci a faktoru. Jsou ihned připraveny k použití, není třeba je ředit. Šetří čas a práci, odpadají chyby při přípravě odměrného roztoku i složité výpočty a standardizace. Vaše výsledky budou přesnější a vaše práce jednodušší. 

Další velké usnadnění práce vám přinese automatický titrátor . V porovnání s manuální titrací získáte přesnější výsledky, které splní i ty nejnáročnější požadavky na přesnost a reprodukovatelnost měření.

Tento článek není úplným návodem k provedení titrace. Chtěli jsme vám nabídnout pár tipů pro urychlení, zjednodušení a zpřesnění vaší práce při analýze vzorků. Ať se vám daří!

Zdroj:
webové stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, katedry chemie (http://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/labtech/pages/titrace.html)

Přihlášení k Vašemu účtu