Mnohem více než gram spotřebního plastu

Běžné plastové mikrozkumavky, zvané též „ eppendorfky “, skrývají ve svém provedení mnohem větší diverzitu, než by se mohlo zdát. Pro zkušené laboratorní harcovníky to není žádnou novinkou, ovšem žádný učený z nebe nespadnul a já doufám, že tento článek Vám pomůže rozšířit si obzory a třeba Vás ochrání před nejednou špatnou zkušeností.

Nikdy nezapomenu na situaci ze svých začátků v laboratoři, když jsem si vzorky zmražené tekutým dusíkem a zhomogenizované odložil na stůl, abych se rozmyslel, jaký bude další postup práce. Každý ten vzorek obsahoval ocelovou kuličku pro homogenizaci, a zatímco jsem si v hlavě vytvářel plán další práce, teplotní roztažnost způsobila otevření jedné ze zkumavek, pořádnou ránu a kulička byla vyslána jako projektil ke stropu.

Toho dne jsem se naučil dvě věci. Zaprvé, že mám pro homogenizaci zmražených vzorků používat zkumavky se zámečkem safe-lock na víčku a zadruhé, že je potřeba plánovat dopředu a nenechat si vzorky jen tak roztávat na stole. Od té doby jsem se v laboratoři mnohému naučil a vím, že disponovat řadou různých mikrozkumavek má své opodstatnění.

Dnes již zcela automaticky beru na obyčejné vzorky rostlinné sušiny nesterilní zkumavky , abychom ušetřili, sterilní zkumavky používám pro uchování roztoků a pouze pro izolaci RNA používám RNase-free zkumavky, které máme dobře uschovány před běžnými uživateli.

I další vlastnosti zkumavek jsem se naučil „tou těžkou cestou“, tedy vlastní špatnou zkušeností. Ne všechny zkumavky mají plochu pro popis a na hladkém povrchu se popisek snadno rozmaže, a tak jsem mezi laboratorní procedury musel zařadit i luštění rozmazaných hieroglyfů. Dalším překvapením bylo, že mikrozkumavku na 1,5 ml tento objem zaplní až po okraj. Práce s takto naplněnou zkumavkou je velmi nepříjemná, a proto neváhejte a nastudujte si gradaci všech zkumavek, které odebíráte.

Krom výše zmíněných vlastností je při výběru mikrozkumavky také třeba brát ohled na všechny přístroje, lázně a stojánky, které budou v následných procedurách použity. Některé z těchto přístrojů podporují jen konkrétní tvary mikrozkumavek a pro hladký průběh všech procedur je třeba s tímto počítat. Naštěstí se mi zdá, že kompatibilita pro zkumavky na 1,5 – 2 ml je celkem dobrá, ale doporučuji dvakrát prověřovat, jednou inkubovat. 

Ve společnosti VERKON doufáme, že ve Vaší praxi převažují pozitivní zkušenosti se spotřebním materiálem, a chceme k tomu dopomáhat prostřednictvím naší široké nabídky nejkvalitnějších výrobků pro Vaši laboratoř.

Přihlášení k Vašemu účtu