Nařízení Komise (EU) o prodeji měřicích zařízení s rtutí

OZNÁMENÍ: Ukončení prodeje veškerých teploměrů, hustoměrů a měřicích zařízení obsahujících rtuť

Na základě Nařízení Komise (EU) č. 847/2012 nesmí být od 10. dubna 2014 uvedeny do prodeje žádné teploměry, hustoměry či jiná měřicí zařízení obsahující rtuť. Výrobky obsahující rtuť zakoupené před tímto datem mohou být nadále používány.

Naši nabídku produktů obsahujících rtuť stahujeme z e-shopu a maloobchodních prodejen ke dni 21. 3. 2014.
Většinu rtuťových teploměrů a lihoměrů nahradíme produkty s organickou náplní.
V případě dotazů kontaktujte prosím naše obchodní oddělení  na tel: 284 810 775.

Přihlášení k Vašemu účtu