Realizace projektu: Digitalizace společnosti VERKON s.r.o.

Společnost VERKON s.r.o. realizuje projekt č. CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_015/0005723 za finanční podpory EU (Národní plán obnovy).

Název projektu: Digitalizace společnosti VERKON s.r.o.

Cílem projektu je vývoj nové generace e-shopu společnosti VERKON s.r.o. postaveného na moderních technologiích (nejnovější knihovny PHP, Javascripty na bázi frameworků Angular či React) určených pro pokročilé desktopové i mobilní aplikace. Realizací projektu bude výrazně modernizována, urychlena a digitalizována činnost žadatele.

Projekt zahrnuje vývoj nové generace e-shopu společnosti VERKON s.r.o. postaveného na moderních technologiích (nejnovější knihovny PHP, Javascripty na bázi frameworků Angular či React) určených pro pokročilé desktopové i mobilní aplikace. Nový web bude integrovaný společně se systémem ERP do nového komplexního systému a vzájemná výměna dat bude probíhat v reálném čase prostřednictvím procedur a funkcí nového API využívající moderní a platformově nezávislé formáty výměny dat, jako je např. JSON. Součástí projektu je pořízení dlouhodobého hmotného (hardware) i nehmotného majetku (redesign a vývoj webu, SQL server) a služeb (cloudové služby, virtualizační platforma, potřebné licence atd.) nezbytných pro úspěšnou implementaci projektu.

NGEUNPO

Přihlášení k Vašemu účtu