Novelizace legislativy náhradního plnění

Zveřejněním ve Sbírce zákonů vstoupila v platnost novela zákona o zaměstnanosti č. 206/2017 Sb., která zavádí v § 81 elektronickou evidenci NP:

"(3) Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v odstavci 2 písm. b) mohou pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky jen do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce (dále jen "limit") a v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění údaje o poskytnutém plnění vloží do evidence vedené ministerstvem podle § 84."

Dle neoficiálních informací MPSV ČR ještě není elektronický systém evidence NP připraven ke spuštění a zaměstnavatelé proto nebudou sankcionováni.

Naše společnost vždy pečlivě evidovala výši poskytnutého náhradního plnění a svým zákazníkům jsme garantovali a budeme nadále garantovat dodržení všech zákonných limitů. A přestože novelizace zákona o zaměstnanosti přináší pro nás i většinu zaměstnavatelů další navýšení administrativy, očekáváme, že se přijatým opatřením omezí působení neseriózních poskytovatelů NP, kteří zákonné limity vědomě či nevědomě překračovali.

Přihlášení k Vašemu účtu