Fotometr jednoparametrový, vodotěsný Hanna Instruments

Nová řada jednoparametrových fotometrů zahrnuje fotometry stanovující amoniak, chlór (několik rozsahů), měď, aniontové detergenty, fluoridy, železo, dusitany, fosfáty, fosfor a další.

Základní charakteristika jednoparametrových fotometrů Hanna Instruments:

  • velký duální LCD displej
  • pokročilý optický systém (wolframová žárovka a interferenční filtr s úzkým pásmem)
  • funkce CAL CHECTM (rychlé ověření správné kalibrace přístroje)
  • zobrazení datumu poslední provedené kalibrace (aby vyhovovaly ISO normám a GLP)
  • ověřená přesnost měření
  • certifikována kalibrace a ověřené standardy
  • vyhovuje EPA normám
  • uživatelsky nastavitelné rozsahy měření
  • dlouhá životnost baterie
  • ideální pro terénní měření (vodotěsný uzávěr kyvety chránící vzorek před prachem a špínou)
Specifikace společná pro všechny modely Zavřít
Zdroj světla wolframová lampa; LED (jen u HI 96715 a HI 96770)
Provozní podmínky 0 – 50 °C; max 95 % RH nekondenzováno
Baterie/Životnost 1 x 9 V/cca 200 hodin nepřetržitého provozu
Automatické vypínání po 10 minutách nečinnosti v měřícím módu
Rozměry/Hmotnost 192 x 102 x 67 mm/290 g
Technické údaje Zobrazit
Parametry Kat. číslo
Rozsah Přesnost
Úzkopásmový filtr
Metoda
Amoniak MR HI 96715 0,00 – 9,99 mg/l (jako NH3-N) ±0,12 mg/l při 6,00 mg/l při 466 nm převzato z ASTM Příručky pro vodu a enviromentální technologii, D1426-93, Nesslerova metoda
Chlór HR HI 96771 UHR: 0 – 500 mg/l
LR: 0,00 – 5,00 mg/l
±2 mg/l při 100 mg/l
±0,02 mg/l při 1,00 mg/l
při 525 nm převzato ze Standardních metod, 20 vydání, 4500-Cl
Chlór, volný HI 96701 0,00 – 5,00 mg/l ±0,02 mg/l při 1,00 mg/l při 525 nm převzato z USEPA metody 330,5 a Standardních metod 4500-Cl G
Chlór, volný, pro aplikace v pitné vodě HI 96762 0,000 – 0,500 mg/l ±0,004 mg/l při 0,200 mg/l  při 525 nm převzato ze Standardních metod, 20 vydání, 4500-Cl G
Chlór, volný a celkový HI 96711 volný Cl2: 0,00 – 5,00 mg/l
celkový Cl2: 0,00 – 5,00 mg/l
±0,02 mg/l při 1,00 mg/l  při 525 nm  převzato z USEPA metody 330,5 a ze Standardních metod 4500-Cl G
Chlór, volný a celkový  HI 96724 volný Cl2: 0,00 – 5,00 mg/l
celkový Cl2: 0,00 – 5,00 mg/l
±0,03 mg/l při 1,00 mg/l při 525 nm  převzato z USEPA metody 330,5 a ze Standardních metod 4500-Cl G  
Chlór, volný a celkový HR HI 96734 volný Cl2: 0,00 – 10,00 mg/l
celkový Cl2: 0,00 – 10,00 mg/l
±0,06 mg/l při 3,00 mg/l  při 525 nm  převzato z USEPA metody 330,5 a ze Standardních metod 4500-Cl G  
Chlór, celkový pro analýzy se stopovou koncentrací celkového chlóru HI 96761 0,000 – 0,500 mg/l ±0,004 mg/l při 0,200 mg/l  při 525 nm převzato ze Standardních metod, 20 vydání, 4500-Cl G 
Měď LR HI 96747 0,000 – 1,500 mg/l  ±0,015 mg/l při 0,750 mg/l při 560 nm  převzato z Bicinchoninové metody schválené USEPA
Aniontové detergenty HI 96769 0,00 – 3,50 mg/l ( jako SDBS)  ±0,04 mg/l při 1,00 mg/l  při 610 nm převzato z USEPA metody 425,1 pro vody pitné, vody povrchové, splašky a průmyslové odpady a ze Standardních metod, 20 vydání, 5540C, aniontové tenzidy jako MBAS
Fluorid LR HI 96729 0,00 – 2,00 mg/l ±0,03 mg/l při 1,00 mg/l   při 575 nm převzato z EPA metody 340,1 a SPADNS metod
Železo HR HI 96721 0,00 – 5,00 mg/l  ±0,01 mg/l při 1,50 mg/l při 525 nm  převzato z USEPA metody 315B a Standardních metod 3500-Fe B
Dusitany LR HI 96707 0,000 – 0,600 mg/l (jako NO2--N)  ±0,001 mg/l při 0,100 mg/l  při 525 nm převzato z metody schválené EPA
Fosfáty HR HI 96717 0,0 – 30,0 mg/l ±0,5 mg/l při 12 mg/l  při 525 nm  Aminokyselinová metoda - převzata ze Standardních metod pro posuzování vod a odpadních vod
Fosfor HI 96706 0,0 – 15,0 mg/l ±0,2 mg/l při 6,0 mg/l  při 525 nm   Aminokyselinová metoda - převzata ze Standardních metod pro posuzování vod a odpadních vod
Křemík HI 96770 0 – 200 mg/l (jako SiO2) ±5 mg/l při 100 mg/l   při 466 nm převzato z USEPA metody 370,1pro vody pitné, vody povrchové, splašky a průmyslové odpady a ze Standardních metod 4500-SiO2
Obj. číslo Kat. číslo Parametr Popis Dostupnost Cena / ks Objednat
481 850 096 715 HI 96715 Amoniak MR Součástí dodávky je přístroj, vzorkovací kyvety s uzávěrem, 9 V baterie a manuál 2-3 týdny 6 050 Kč
 ks
481 850 967 153 HI 96715C Amoniak MR Součástí dodávky je přístroj, odolný přepravní kufřík s CAL CHECK standardizovanými kyvetami, vzorkovacími kyvetami s uzávěrem, 9 V bateriemi, hadříkem na čištění kyvet a manuálem 2-3 týdny 9 763 Kč
 ks
481 850 096 771 HI 96771 Chlór HR Součástí dodávky je přístroj, vzorkovací kyvety s uzávěrem, 9 V baterie a manuál 2-3 týdny 6 050 Kč
 ks
481 850 967 713 HI 96771C Chlór HR Součástí dodávky je přístroj, odolný přepravní kufřík s CAL CHECK standardizovanými kyvetami, vzorkovacími kyvetami s uzávěrem, 9 V bateriemi, hadříkem na čištění kyvet a manuálem 2-3 týdny 9 763 Kč
 ks
481 850 096 701 HI 96701 Chlór, volný Součástí dodávky je přístroj, vzorkovací kyvety s uzávěrem, 9 V baterie a manuál 2-3 týdny 6 050 Kč
 ks
481 850 967 013 HI 96701C Chlór, volný Součástí dodávky je přístroj, odolný přepravní kufřík s CAL CHECK standardizovanými kyvetami, vzorkovacími kyvetami s uzávěrem, 9 V bateriemi, hadříkem na čištění kyvet a manuálem 2-3 týdny 9 763 Kč
 ks
481 850 096 762 HI 96762 Chlór, volný Pro aplikace v pitné vodě. Součástí dodávky je přístroj, vzorkovací kyvety s uzávěrem, 9 V baterie a manuál 2-3 týdny 6 050 Kč
 ks
481 850 967 623 HI 96762C Chlór, volný Pro aplikace v pitné vodě. Součástí dodávky je přístroj, odolný přepravní kufřík s CAL CHECK standardizovanými kyvetami, vzorkovacími kyvetami s uzávěrem, 9 V bateriemi, hadříkem na čištění kyvet a manuálem 2-3 týdny 9 763 Kč
 ks
481 850 096 711 HI 96711 Chlór, volný a celkový Součástí dodávky je přístroj, vzorkovací kyvety s uzávěrem, 9 V baterie a manuál 2-3 týdny 6 463 Kč
 ks
481 850 967 113 HI 96711C Chlór, volný a celkový Součástí dodávky je přístroj, odolný přepravní kufřík s CAL CHECK standardizovanými kyvetami, vzorkovacími kyvetami s uzávěrem, 9 V bateriemi, hadříkem na čištění kyvet a manuálem 2-3 týdny 10 175 Kč
 ks
481 850 096 724 HI 96724 Chlór, volný a celkový Součástí dodávky je přístroj, vzorkovací kyvety s uzávěrem, 9 V baterie a manuál 2-3 týdny 6 463 Kč
 ks
481 850 967 243 HI 96724C Chlór Součástí dodávky je přístroj, odolný přepravní kufřík s CAL CHECK standardizovanými kyvetami, vzorkovacími kyvetami s uzávěrem, 9 V bateriemi, hadříkem na čištění kyvet a manuálem 2-3 týdny 10 175 Kč
 ks
481 850 096 734 HI 96734 Chlór Součástí dodávky je přístroj, vzorkovací kyvety s uzávěrem, 9 V baterie a manuál 2-3 týdny 6 463 Kč
 ks
481 850 967 343 HI 96734C Chlór Součástí dodávky je přístroj, odolný přepravní kufřík s CAL CHECK standardizovanými kyvetami, vzorkovacími kyvetami s uzávěrem, 9 V bateriemi, hadříkem na čištění kyvet a manuálem 2-3 týdny 10 175 Kč
 ks
481 850 096 761 HI 96761 Chlór Součástí dodávky je přístroj, vzorkovací kyvety s uzávěrem, 9 V baterie a manuál 2-3 týdny 6 050 Kč
 ks
481 850 096 747 HI 96747 Měď Nízký rozsah, součástí dodávky je přístroj, vzorkovací kyvety s uzávěrem, 9 V baterie a manuál 2-3 týdny 6 050 Kč
 ks
481 850 096 769 HI 96769 Aniontové detergenty Součástí dodávky je přístroj, vzorkovací kyvety s uzávěrem, 9 V baterie a manuál 2-3 týdny 6 050 Kč
 ks
481 850 096 729 HI 96729 Fluorid Nízký rozsah, součástí dodávky je přístroj, vzorkovací kyvety s uzávěrem, 9 V baterie a manuál 2-3 týdny 6 050 Kč
 ks
481 850 967 293 HI 96729C Fluorid Nízký rozsah, součástí dodávky je přístroj, odolný přepravní kufřík s CAL CHECK standardizovanými kyvetami, vzorkovacími kyvetami s uzávěrem, 9 V bateriemi, hadříkem na čištění kyvet a manuálem 2-3 týdny 9 763 Kč
 ks
481 850 096 721 HI 96721 Železo Vysoký rozsah, součástí dodávky je přístroj, vzorkovací kyvety s uzávěrem, 9 V baterie a manuál 2-3 týdny 6 050 Kč
 ks
481 850 967 213 HI 96721C Železo Vysoký rozsah, součástí dodávky je přístroj, odolný přepravní kufřík s CAL CHECK standardizovanými kyvetami, vzorkovacími kyvetami s uzávěrem, 9 V bateriemi, hadříkem na čištění kyvet a manuálem 2-3 týdny 9 763 Kč
 ks
481 850 096 707 HI 96707 Dusitany Nízký rozsah, součástí dodávky je přístroj, vzorkovací kyvety s uzávěrem, 9 V baterie a manuál 2-3 týdny 6 050 Kč
 ks
481 850 096 717 HI 96717 Fosfáty Vysoký rozsah, součástí dodávky je přístroj, vzorkovací kyvety s uzávěrem, 9 V baterie a manuál 2-3 týdny 6 050 Kč
 ks
481 850 967 173 HI 96717C Fosfáty Vysoký rozsah, součástí dodávky je přístroj, odolný přepravní kufřík s CAL CHECK standardizovanými kyvetami, vzorkovacími kyvetami s uzávěrem, 9 V bateriemi, hadříkem na čištění kyvet a manuálem 2-3 týdny 9 763 Kč
 ks
481 850 096 706 HI 96706 Fosfor Součástí dodávky je přístroj, vzorkovací kyvety s uzávěrem, 9 V baterie a manuál 2-3 týdny 6 050 Kč
 ks
481 850 967 063 HI 96706C Fosfor Součástí dodávky je přístroj, odolný přepravní kufřík s CAL CHECK standardizovanými kyvetami, vzorkovacími kyvetami s uzávěrem, 9 V bateriemi, hadříkem na čištění kyvet a manuálem 2-3 týdny 9 763 Kč
 ks
481 850 096 770 HI 96770 Křemík Součástí dodávky je přístroj, vzorkovací kyvety s uzávěrem, 9 V baterie a manuál 2-3 týdny 6 050 Kč
 ks
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Dobrý den, mám zájem o více informací ke kapitole: Fotometry přenosné Hanna Instruments.
Přihlášení k Vašemu účtu
Potřebujete poradit? Zmenšit
Pavlína Zajacová  

Bc. Pavlína Zajacová

produktová a servisní specialistka
Tel.: +420 284 810 775
Mob.: +420 777 913 381
pavlina.zajacova@verkon.cz

Kontaktovat