• Používání souborů cookie

  Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

  Zákonem předepsané oznámení

  Některé informace na tomto internetovém serveru nemusí být správné z důvodu změn produktu, ke kterým mohlo dojít po jeho uvedení na trh. Společnost VERKON si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez upozornění změny sortimentu, cen, technických údajů a podobně.

  Informace na tomto serveru

  Informace na tomto internetovém serveru jsou poskytovány "tak, jak jsou". V žádném případě nebude společnost VERKON odpovědná žádné straně za jakékoliv případné přímé či nepřímé následné škody z důvodu jakéhokoli použití tohoto internetového serveru. Informace na tomto internetovém serveru mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby.

  Vyobrazení jednotlivých produktů má pouze informativní charakter. Společnost VERKON v žádném případě nebude odpovědná žádné straně za jakékoliv případné přímé či nepřímé následné škody vzniklé rozdíly mezi skutečným produktem a jeho elektronickým vyobrazením na tomto serveru.

  Informace na odkazovaných serverech

  Společnost VERKON neposkytuje žádné záruky o žádném jiném internetovém serveru, ke kterému byste mohli získat přístup prostřednictvím tohoto serveru. Ty jsou poskytovány pouze jako praktická potřeba a neznamená to, že společnost VERKON potvrzuje nebo akceptuje jakoukoli odpovědnost za obsah nebo za používání takového internetového serveru.

  Autorské právo, distribuce obsahu

  Obsah této internetové stránky je chráněný autorským právem copyright ©2017 VERKON s.r.o. Informace získané z této internetové stránky, zejména fotografie, certifikáty, návody, technické listy a katalogové listy se nesmějí upravovat bez předchozího písemného souhlasu společnosti VERKON. Současně se tyto informace nesmějí publikovat v tištěných ani elektronických médiích bez předchozího písemného souhlasu společnosti VERKON. Úpravy obsahu této internetové stránky jsou výslovně zakázány.

  Ochrana osobních údajů

  Společnost VERKON plně respektuje a chrání osobní integritu každého, kdo navštíví tyto internetové stránky. Informace o vás budou použity v první řadě tak, abychom vám mohli odpovědět na to, na co jste se ptali, a v druhé řadě za účelem zlepšení toho, co dodáváme, a našich služeb. Získané údaje o vás nebudou vydány nikomu mimo společnost VERKON nebo partnery, kteří vám poskytují servis v našem zastoupení. S informacemi bude zacházeno v souladu s příslušnou legislativou.

Přihlášení k Vašemu účtu