• 2022

  Po téměř dvouletém období spojeném s covidovými omezeními jsme se opět začali těšit z každodenních osobních setkání se zákazníky i dodavateli. V červnu jsme se zúčastnili odloženého ročníku veletrhu LABOREXPO a na našem stánku toho bylo k vidění poměrně hodně – novinky v přístrojové technice Ohaus či Memmert, oblíbené sady školních pokusů, laboratorní nábytek a mnoho dalšího.
  Rok 2022 však přinesl i nesmyslnou válku a naše firma vyjádřila hned zkraje jednoznačnou podporu ukrajinským občanům i firmám. Naše životy a práce se však touto válkou nemohly zastavit a my jsme ke konci roku zahájili realizaci dlouho připravovaného projektu „Digitalizace společnosti VERKON s.r.o." v rámci programu „Virtuální podnik". Cílem projektu je zefektivnit vnitropodnikové procesy implementací pokročilých technologií, m.j. s prvky umělé inteligence, které pomohou opět zrychlit a zkvalitnit reakce na požadavky našich zákazníků.

  A na Vaše hodnocení se moc těšíme!

  Expozice společnosti VERKON s.r.o., LABOREXPO 2022 - Veletrh analytické, měřicí a laboratorní techniky, Výstaviště PVA, Praha - Letňany

  2020

  Velkou část roku 2020 jsme trávili v domácích pracovnách a postupně si zvykali na videotelefonáty, online konference a vzdálenou spolupráci. Bylo to však také období příležitostí, ve kterém jsme si více než dříve uvědomovali oprávněnost našeho dlouhodobého cíle – stát se a zůstat nejlepším e-shopem v oblasti laboratorního vybavení v ČR. O co méně jsme mohli být v osobním kontaktu s našimi zákazníky, o to více se projevovalo úsilí věnované našemu sortimentu a jeho prezentaci na stránkách verkon.cz. Složitý rok 2020 jsme pak i přes uzavření maloobchodních prodejen v Brně a Ústí nad Labem zakončili historicky nejvyššími ročními tržbami.

  A za to všem našim zákazníkům děkujeme!

  2018

  Rok 2018 byl ve znamení stěhování pražské centrály naší společnosti. Po více než dvaceti letech jsme opustili komerční objekt v libeňském vnitrobloku a přestěhovali se do nových reprezentativních kanceláří „Nová Harfa". Přestože jsme se přestěhovali jen o pár stovek metrů, je naše nové zázemí nesrovnatelné a my věříme, že se u nás bude líbit nejen všem zaměstnancům, ale i návštěvníkům z řad zákazníků a dodavatelů.
  Navíc jsme v tomto náročném období zvládli vyřídit o 34 % objednávek více než v roce 2017!

  Náš cíl pro následující období zůstává neměnný – optimalizovat nadále procesy ve společnosti a spolupracovat s jednotlivými výrobci tak, aby distribuce jejich výrobků reagovala co nejrychleji na potřeby zákazníků.

  2017

  V roce 2017 jsme výrazně navýšili trvalé skladové zásoby laboratorních chemikálií i dalšího laboratorního vybavení, proto může být většina objednávek ihned expedována zákazníkům. Spustili jsme nový web a ještě více se zaměřili na kvalitu jeho obsahu. Proto jsme také v průběhu roku zahájili provoz vlastního foto ateliéru s profesionální technikou a nadaným fotografem přímo v prostorách našeho skladu. Navíc jsme začali jako první distributor laboratorní techniky v ČR pořizovat fotografie přístrojové techniky novou 360° technologií, která produkty z našeho sortimentu ještě více přibližuje zákazníkům. Rok 2017 byl pro společnost, nejen z pohledu dosažených tržeb i hospodářského výsledku, velmi úspěšný.

  2016

  V tomto roce VERKON zaměstnává již téměř 30 pracovníků se zdravotním postižením, kteří se významně podílejí na úspěchu společnosti. Po celý rok 2016 jsme se intenzivně věnovali novému internetovému obchodu, na jehož vývoji a přípravě technických dat pracovala celá řada našich kolegů i mnoho externích spolupracovníků. Věříme, že se bude nový web našim zákazníkům opět líbit. Ke konci roku jsme rozšířili skladové plochy v logistickém areálu K Žižkovu o dalších cca 700 m2, a připravili se tak na plánované výrazné navýšení zásob.

  2015

  V roce 2015 u nás našlo uplatnění 9 nových spolupracovníků se zdravotním postižením, úspěšně jsme recertifikovali integrovaný systém řízení a tržby opět dosáhly historicky nejvyšší úrovně – laboratorní vybavení nebo chemikálie jsme v roce 2015 dodali více než 5.000 zákazníků.

  2014

  V roce 2014 jsme zahájili provoz nového expedičního skladu v logistickém areálu K Žižkovu v Praze 9. Nový sklad disponuje výrazně větší skladovací kapacitou, posílen byl tým skladníků a ke konci roku jsme zahájili proces implementace systému hodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti jednotlivých skladových operací (KPI) tak, abychom dokázali ještě lépe a rychleji reagovat na objednávky našich zákazníků, kterých bylo v roce 2014 o 17 % více než v roce předcházejícím.

  2013 

  VERKON roste i v roce 2013. Uplatnění u nás získalo 10 nových spolupracovníků, kteří nastoupili na obchodní, administrativní i provozní pozice. Zajišťovali jsme dodávky několika investičních celků výzkumných pracovišť. Obrat firmy se za poslední 4 roky téměř ztrojnásobil.

  2012

  Rok 2012 byl opět ve znamení více než 35% růstu tržeb. Za mnohem důležitější ale považujeme překročení 50% hranice podílu pracovníků se zdravotním postižením, kteří v naší společnosti pracují a našli u nás uplatnění v logistice, skladech nebo finanční účtárně. Naši zákazníci tedy mohou nákupem u nás čerpat tzv. náhradní plnění. 

  2011

  V roce 2011 společnost úspěšně recertifikovala integrovaný systém řízení dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008 a SA8000:2001. V tomto roce jsme dosáhli rekordního nárůstu tržeb tuzemské distribuce laboratorního vybavení a chemikálií, oproti loňskému roku o více než 50 %. 

  2010

  Rok 2010 byl nejúspěšnějším rokem v historii společnosti. Do firmy nastoupila řada čerstvých absolventů univerzit, kteří zde nacházejí prostor pro uplatnění svých odborných znalostí i osobního nasazení. Dokončili jsme implementaci nového informačního systému Helios, který přispěl k výraznému zrychlení a zefektivnění práce obchodního oddělení a logistiky. VERKON se stává, s ročním nárůstem tržeb o více než 35 %, jednou z nejrychleji se rozvíjejících společností na trhu.

  2009

  V roce 2009 přichází do společnosti nové vedení, společnost prochází optimalizací logistických procesů a postupně centralizuje distribuci chemikálií a laboratorního vybavení. VERKON dostává nové logo a kompletní vizuální podobu. Společnost spustila novou internetovou prezentaci s kompletním katalogem chemikálií. Dokončila se rekonstrukce administrativních i skladových prostor v Praze 9 – Libni a novou tvář dostaly také maloobchodní prodejny.

  2007

  V roce 2007 začala společnost VERKON  úzce spolupracovat se svojí sesterskou společností Adelon na dodávkách laboratorního nábytku a kompletního vybavení laboratorních, technických a administrativních interiérů. Společně vyvíjejí novou kompletní řadu laboratorního nábytku AdeLAB.

  2005

  V roce 2005 se společnost VERKON stala distributorem laboratorních chemikálií Lach-Ner. V následujícím období společnost nadále rozvíjela činnost distribuce chemikálií a zavedla systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.

  1996

  Společnost VERKON s.r.o. byla založena v roce 1996 jako obchodní firma se zaměřením na distribuci a maloobchodní prodej laboratorního a technického skla, pomůcek, přístrojů a chemikálií se středisky v Praze, Brně a Ústí nad Labem.

  V průběhu let se činnost společnosti profiluje zejména na distribuci českých výrobců laboratorního vybavení: Sklárny Kavalier (laboratorní a technické sklo), BMT (přístroje pro ohřev, chlazení a sterilizaci), Exatherm (teploměry a areometry), Lavat (vakuová technika), LAC (pece a sušány), Labio (laboratorní analytické přístroje), Lachema (chemikálie), Penta (chemikálie) a řady dalších.

  Společnost distribuuje laboratorní chemikálie a vybavení významným organizacím z oblasti vědy a výzkumu, školství i průmyslu. VERKON zajišťuje dodávky chemikálií a laboratorního vybavení mj. pro bezpečnostní složky státu.

Přihlášení k Vašemu účtu