Automatické titrační systémy s vyměnitelným systémem byret

Titrační systémy Hanna Instruments série 900 se snadno začleňují do jakéhokoliv již existujícího GLP data provozního programu. Přístroje HI 901 a HI 902 jsou vybaveny řadou funkcí vhodných pro rutinní analýzu vzorků. Přístroj HI 902 má navíc funkci zpětné titrace. Údržba byret je jednoduchá a plně automatizovaná. Uživatel si může sám navolit očištění a promytí byrety nebo zadat kolik promývání má přístroj provést. Inovační systém Clip Lock umožňuje měnit byrety ve dvou jednoduchých krocích a tím předcházet z jednoho titračního činidla na druhé bez jakýchkoli problémů. Přístroje HI 901 a HI 902 automaticky rozpoznávají i objem nové byrety. K přístroji lze připojit pH nebo ORP elektrodu, lze vytvořit kompletní pracovní stanici s PC, monitorem, klávesnicí a tiskárnou. Všechny informace o měřených vzorcích lze uložit, včetně identifikačního čísla, data a času analýzy, ID kódu elektrody a poslední kalibrace. Výsledky testů mohou být převedeny přímo do PC. V průběhu analýzy se titrace i uložená data zobrazují v reálném čase. Nastavení časové kontroly kalibrace uživatele upozorní, kdy je potřeba pH elektrodu znovu nakalibrovat. 

Funkce titrátoru Hanna Instruments:

 • systém přesného dávkování (přesnost pod 0,1 % objemu byrety)
 • podporuje až 10000 titračních metod
 • Clip Lock: rychlá výměna byret s automatickým rozpoznáním
 • dynamické / lineární dávkování
 • 320 x 240 pixelový LCD displej
 • neměnný koncový bod potenciálu nebo pH
 • detekce bodu ekvivalence (první a druhá derivace)
 • zobrazení výsledků přímo ve vybraných jednotkách
 • graf titrace může být zobrazen na obrazovce a pak uložen
 • uživatelské přehledy lze vytisknout, uložit na disketu nebo převést do PC přes rozhraní RS232
 • upozornění na trvanlivost titračního činidla a vypršení standardizace
 • vlastní diagnostické funkce pro periferní zařízení, včetně čerpadel, ventilů, byrety a míchadla 
Technické údaje Zobrazit
   mV  pH  Teplota
Rozsah - 2000,0 – 2000,0 mV - 2,000 – 20,000 pH - 5,0 – 105,0 °C / 23 – 221 F / 268,2 – 378,2 K
Rozlišení 0,1 mV 0,1 / 0,01 / 0,001 pH 0,1 °C / 0,1 F / 0,1 K
Přesnost ± 0,1 mV (při 25 °C) ± 0,001 mV pH (při 25 °C) ± 0,1 °C / ± 0,2 F  / ± 0,1 K
Objem byrety 5, 10, 25 ml
Rozlišení byrety 1/40000
Rozlišení displeje 0,001 ml
Přesnost dávkování ± 0,1 % plného objemu byrety
Displej grafický, 320 x 240 pixelový LCD displej
Jazyky angličtina, italština, portugalština, španělština
Metody až do 10000 metod (standardních i defnovaných uživatelem)
Autodetekce byret po vložení do přístroje je velikost byrety automaticky rozpoznána
Programovatelné míchadlo typ míchadla, 100 – 2500 RPM, automaticky udržováno do 10 % nastavené hodnoty, rozlišení 100 RPM
Průtok volitelný od 0,1 ml/min do dvojnásobku objemu byrety/min
Měření pH/mV lze také provádět přímé měření pH a mV
Teplotní kompenzace manuální nebo automatická
pH kalibrace manuální nebo automatická v 1až 5 bodecch se 4 sety pufrů nebo uživatelskými pufry
Potenciometrické titrace acidobazické (pH nebo mV – mód), redoxní, precipitační, komplexometrické, v nevodných prostředích, iontově-selektivní, argentometrické (jenom v mV – modu)
HI 901titrační metody detekce koncového bodu ustálená v mV nebo pH s detekcí prvního bodu ekvivalence (s první nebo druhou derivací)
HI 902 titrační metody detekce koncového bodu ustálená v mV nebo pH a vícenásobná detekcebodu ekvivalence (s první nebo druhou derivací); zpětná titrace
Měřicí jednotky možnost zadat jednotky koncentrace tak, aby vyhovovaly specifickým požadavkům souvisejícím s výpočtem
Reálný čas a ukládání grafů hodnota titrační křivky v mV nebo pH, první derivace nebo druhá derivace titrační křivky, v PH nebo mV – modu; pH/mV hodnoty v závislosti na čase
Ukládání dat až 100 kompletních titračních a pH/mV datových zpráv
Disková jednotka vestavěná 3,5" disketová jednotka umožňuje ukládání a přenos konfigurací, předprogramovaných i vlastních metod, titračních zpráv a bitově mapování grafů
Periferní zařízení spojení pro VGA displej, PC klávesnici, paralerní tiskárnu, RS232 vstup, rozhraní pro další rozšíření
GLP konformita přístrojové vybavení pro ukládání dat a možnosti tisku
Provozní podmínky 10 – 40 °C, až do 95 % RH
Okolní podmínky - 20 – 70 °C, až do 95 % RH
Napájení 110 V/220 V; 50 – 60 Hz
Rozměry/Hmotnost 390 x 350 x 380 mm/cca 10 kg s jedním čerpadlem a míchadlem
Obj. číslo Popis Dostupnost Cena / ks Objednat
473 850 089 901 Přístroj je dodáván s 25ml skleněnou byretou, ovladačem byrety, napájecím adaptérem a manuálem Kontaktujte nás
473 850 089 902 Přístroj zpětné titrace s vícenásobným koncovým bodem je dodáván s 25ml skleněnou byretou, ovladačem byrety, napájecím adaptérem a manuálem Kontaktujte nás
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Titrátor Karl Fisher pro stanovení vlhkosti

Ideální přístroj pro potravinářský, farmaceutický, kosmetický i chemický průmysl. Spolehlivý coulometrický titrátor pro stanovení obsahu vody. 

Funkce titrátoru Karl Fisher:

 • přesný dávkovací systém schopný dávkovat titrant po 0,125 μl
 • 100 titračních metod (standarních a uživatelských)
 • dynamické dávkování
 • 7,5" (320 x 240 pixelů) podsvícený barevný LCD displej
 • zobrazení výsledku ve zvolených jednotkách
 • zobrazování grafu titrace
 • USB port
 • připomínka exspirace titrantu a standardizace
 • diagnostický systém pro periferní zařízení jako pumpa, ventil, byreta a míchadlo
 • začlenění systému do libovolného programu pro správu údajů GLP (jméno operátora, datum, čas, ID kód elektrody, kalibrační údaje)
 • kompatibilita s většinou rozpouštědel a roztoků
 • dokonalé míchání titrantu a analytu
 • flexibilní a přesné stanovení koncového bodu titrace
 • intuitivní uživatelské rozhraní 
Technické údaje Zobrazit
Vlastnosti Rozsah titrovatelného obsahu vody 100 ppm až 100 %
Typ vzorků tuhé a kapalné
Stanovení Kondiciování před titrací automatické
Úprava driftu automatická nebo uživatelsky volitelná
Koncový bod titrace fixně ustálené mV, relativní zastavení driftu, absolutní zastavení driftu
Dávkování dynamické s volitelnou rychlostí dávkování
Výsledné jednotky %, ppm, mg/g, μg/g, mg, μg, mg/ml, μg/ml, mg/pc, μg/pc
Výsledné statistiky průměr, standardní odchylka
Rozhraní BNC vstup pro polarizační elektrodu s duálním platinovým pinem
PC PC  připojení na přenos metod a titračních výsledků
USB USB kompatibilita na přenos metod, titračních výsledků a souborů pro upgrade softwaru
RS232 rozhraní pro analytické váhy
Paralerní port připojení tiskárny
Připojení míchadla možnost připojení externího míchadla
VGA monitorování stavu přístroje a titrace za pomoci VGA kompatibilního externího monitoru
PS/2 možnost zadávání alfanumerického textu za pomoci klávesnice
Hardware Displej 7,5" (320 x 240 pixelů) barevný LCD
Titrační nádobka kónická, objem od 5 do 150 ml
Clip Lock TM systém stříkačka s teflonovým pístem: 5 ml; dávkovací pumpa: 40 000 kroků (rozlišení 0,125 μl); dávkovací špička: skleněná, pevně fixovaná; ventil: 3/2–cestný poháněný motorem, teflonový kontaktní materiál; hadičky: teflonové s ochranou proti světlu a teplu
Míchací systém opticky regulované, digitální, magnetické míchadlo nastavitelné v intervalu 200 – 2000 RPM s rozlišením 100 RPM
Systém pro manipulaci s rozpouštědlem přidání čerstvého nebo odstranění starého rozpouštědla bez otevření systému
Elektroda polarizovatelná elektroda s duálním platinovým pinem
Shoda s GLP uchovávání údajů pro tisk
Provozní podmínky 10 – 40 °C; až do 95 % RH
Skladování - 20 – 70 °C; až do 95 % RH
Rozměry/Hmotnost 390 x 350 x 380 mm/cca 10 kg
Obj. číslo Typ Popis Dostupnost Cena / ks Objednat
473 850 089 903 HI 903 Přístroj je dodáván s elektrodou s duálním platinovým pinem, dávkovací pumpou, 5 ml byretovou sadou s hadičkami, vzduchovou pumpou s hadičkami, kádinkou a sestavou pro láhev s těsněním, 4 zásobníky s odvlhčovačem, míchací tyčinkou, láhví na odpad, kalibračním klíčem, USB kabelem, CD s programem HI 900, certifikátem kvality, zprávou o standardu kvality byret ISO 8655 a manuálem. Kontaktujte nás
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Dobrý den, mám zájem o více informací ke kapitole: Titrátory Hanna Instruments.
Přihlášení k Vašemu účtu
Potřebujete poradit? Zmenšit
Marian Javorek  

Marian Javorek

produktový specialista
Mob.: +420 777 913 014
marian.javorek@verkon.cz

Kontaktovat