Bezpečnost v laboratoři

Aneb 3 důvody proč neprospat školení BOZP

O bezpečnost je postaráno. V každé laboratoři platí předpisy pro bezpečnost práce a je zde umístěno povinné zabezpečovací vybavení. Všichni pracovníci jsou pravidelně školeni v bezpečnosti práce, účast je povinná, proškolení je potvrzeno podpisem. Zdálo by se, že všichni vědí, co mají dělat v nejrůznějších nebezpečných situacích. Ve skutečnosti je proces školení bezpečnosti práce prostoupen řadou nešvarů, jako je nízká pozornost školených a podceňování rizik spojených s prací v laboratoři.

V tomto článku bych Vám chtěl představit 3 body týkající se bezpečnosti práce, které by měl mít, dle mého názoru, každý na paměti. Tyto informace určitě nenahrazují znalost bezpečnostního řádu Vašeho pracoviště, ale mohou fungovat jako body, které se vyplatí si připomínat nad rámec pravidelných školení.

  1. Znát polohu lékárničky. Pokud v laboratoři dojde k lehkému zranění, například pořezáním o rozbité sklo, určitě není k zahození, když dojde k rychlému a efektivnímu ošetření od kolegy, který ví, kde se nachází lékárnička a které její součásti k ošetření použít. V horším případě se v prostorech nacházíte sami a klidná mysl díky rychlému nalezení lékárničky Vám bude velmi k užitku.
  2. Uložení a použití chemického sorbentu. K rozlití kapaliny s nebezpečnými nebo agresivními vlastnostmi může dojít velice snadno. Pro tyto případy je laboratoř povinně vybavena chemickým sorbentem v sypkém stavu nebo v „polštářcích“. Pokud víte, kde se sorbent nachází a jak ho použít, vsáknutí kapaliny do sorbentu a jeho následné odstranění je nejsnazší možnost, jak se zbavit rozlité nebezpečné kapaliny.
  3. Seznamte se s riziky používaných látek. Při používání nových metod či chemikálií se nejprve seznamte s jejich riziky a dostatečně chraňte ochrannými pomůckami sebe i životní prostředí. Mnohé chemikálie se po použití uchovávají v určených odpadních nádobách a jsou pravidelně předávány k ekologické likvidaci jako nebezpečný odpad. Zajistěte správné nakládání s odpadními chemikáliemi ještě před jejich prvním použitím.

Tyto tři body se týkají běžných situací, s kterými se může každý zaměstnanec laboratoře snadno setkat. Možná se vyplatí o něčem takovém zmínit i začínajícím kolegům nebo studentům, aby zmíněné situace dokázali řešit s chladnou hlavou. Já Vám samozřejmě přeji co nejméně incidentů a příjemný zbytek letního času.


Zjistili jste po přečtení článku, že Vám něco chybí?

Přihlášení k Vašemu účtu