Jednu jiskru od pohromy

Elektřina je dobrý sluha, ale zlý pán.

V nezáviděníhodné situaci, kdy jsou jednu jiskru od pohromy, se některé provozy nalézají dnes a denně. Jedná se o provozy zpracovávající výbušné materiály nebo používající technologie, při nichž dochází ke vzniku výbušného prostředí, například při vysokých koncentracích sazí.

Na takových pracovištích jsou pochopitelně dodržovány přísné bezpečnostní standardy a jsou zde používány speciálně upravené přístroje. Asi nejzásadnějším problémem při konstrukci přístrojů do výbušného prostředí je možnost vzniku jiskry v elektronice přístroje, která by tedy neměla přijít do styku s výbušným prostředím. V extrémních případech může být problémem už jen akumulace statické elektřiny v materiálu, která může vést ke vzniku drobného výboje.

Vývoj nových technologií a materiálů do výbušného prostředí za účelem zvýšení bezpečnosti patří mezi aktuální zaměření vědeckých pracovišť. Před několika týdny přišli vědci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s materiálem, ve kterém se prakticky nehromadí statická elektřina a je ho tedy možné využít k výrobě obalů nebo podlahových krytin. Materiál je tvořen snadno dostupnými celulózovými vlákny potaženými vodivým polymerem, jenž jim dodává potřebné vlastnosti. Materiál by mohl najít využití jako obal výbušnin, či jako podlahová krytina v provozech s výbušným prostředím, popřípadě v prostorách pro výrobu elektronických součástek, citlivých na akumulaci statické elektřiny. S pokračujícím vývojem se tedy bezpečnost výbušných prostředí a preciznost výroby jemné elektroniky bude zřejmě i nadále zlepšovat.

Přístroje vhodné pro práci s výbušnými či hořlavými substancemi naleznete i v naší nabídce. Jedná se například o chladničky a mrazničky uzpůsobené k bezpečnému skladování výbušných látek, o  vakuové sušárny vhodné pro práci s hořlavými rozpouštědly nebo membránové vývěvy , které se využívají jako zdroj neregulovaného vakua v prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna 2).

Přihlášení k Vašemu účtu