Proč používat normanaly a odměrné roztoky ORS?

Možná jste se již setkali s názvem normanal či odměrný roztok ORS, ale netušíte, k čemu by Vám mohl být dobrý? Jestliže v laboratoři používáte metodu titrace, určitě se Vám bude některý z výše zmíněných produktů hodit. Jakmile je jednou vyzkoušíte, zjistíte, že šetří čas a zejména zjednoduší a zpřesní výsledky Vaší práce v laboratoři. 

Titrace je kvantitativní odměrná metoda, která se zabývá stanovením množství jednotlivých složek ve zkoumaném vzorku (kvalitativní složení vzorku je známo).
Principem této metody je měření objemu roztoku titračního činidla, které přikapáváme z  byrety  do známého objemu analyzovaného roztoku v  titrační baňce  až do bodu ekvivalence, tedy stavu, kdy látkové množství titračního činidla je ekvivalentní látkovému množství analyzované látky. Bod ekvivalence indikujeme buď  vizuálně (změna barvy, vznik sraženiny, fluorescence atd.), instrumentálně (měří se přístrojem např. vodivost roztoku, pH  atd.) nebo pomocí indikátorů fenolftalein, methyloranž atd.).
V řadě případů není možné připravit titrační činidlo o přesné koncentraci, proto je nutné stanovit faktor f, což je číslo udávající poměr mezi skutečnou a požadovanou koncentrací. Faktorem pak násobíme spotřebované množství přibližného titračního činidla a tím získáme jeho přesnou koncentraci. Nejčastěji se v laboratořích setkáváme s acidobazickou, neutralizační, srážecí či komplexometrickou titrací.
Ve školních laboratořích se ve většině případů titrační činidlo připravuje ručně, ale tento postup je poměrně zdlouhavý, předchází mu výpočet a vzniklá koncentrace činidla není přesná. V moderních chemických laboratořích se pracuje s tzv. normanaly nebo odměrnými roztoky ORS připravenými přímo od výrobce.


NORMANALY jsou dodávány v plastových ampulích s odtrhovacím uzávěrem a obsahují přesně vypočtené množství pevných nebo kapalných chemických látek. Obsah ampule je třeba zředit destilovanou vodou do objemu 1 000 ml. Tím je připraven odměrný roztok o přesné koncentraci a faktoru f uvedeném na obalu produktu.
                                                                                                                  
Výhody normanalů:

  • praktické balení uzpůsobené ke snadnému a kvantitativnímu převedení obsahu do odměrné baňky
  • velmi přesná koncentrace

Ucelenou nabídku normanalů i s aktuálními cenami naleznete na našem e-shopu .

ODMĚRNÉ ROZTOKY ORS jsou roztoky titračního činidla o přesně známé koncentraci a faktoru. Koncentrace odměrného roztoku se většinou vyjadřuje jako „molární koncentrace“, tedy látkové množství účinné látky obsažené v 1 000 ml titračního činidla. Faktor f se číselně pohybuje v rozmezí 0,97-1,03.

Výhody ORS roztoků:                                                                                              

  • roztok je připraven ihned k použití (odpadá krok ředění vodou jako u normanalů)
  • vyvarování se chyby vzniklé při přípravě odměrného roztoku (chyba vážení, ředění)
  • přesnost koncentrace je srovnatelná s normanaly

Nabídku ORS roztoků najdete v našem e-shopu .

                                

Použití normanalů a ORS roztoků ve Vašich laboratořích má určitě svůj význam a stojí za vyzkoušení.

Zdroje: https://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/labtech/pages/titrace.html
        

Přihlášení k Vašemu účtu