Udržitelnost do laboratoře patří, jak ale na ni?

Objevte užitečné tipy pro zodpovědnou laboratorní praxi!
Malý krok pro laboranta, velký krok pro planetu.

Práce v laboratoři je materiálově i energeticky hodně náročná a je potřeba se přizpůsobit rostoucím požadavkům na šetrné nakládání se zdroji. Je vůbec reálné udržitelně pracovat v laboratoři? Určitě, a cest je hned několik! Některé změny jsou drobné, a navíc mohou být uplatnitelné téměř okamžitě.

Snížení spotřeby energie a vody

Vypínání světel a přístrojů při odchodu z laboratoře, nebo instalace provzdušňovače k vodovodním kohoutkům jsou důležitá opatření, ale o nich už jste slyšeli. Zde jsou další strategie, které můžete zvážit:

 • Úprava teploty skladování v hlubokomrazicích boxech. Například zvýšením teploty z -80 °C na -70 °C lze snížit roční spotřebu energie až o 30 %. Samozřejmě je důležité brát v úvahu typ skladovaných vzorků.
 • Pravidelné odmrazování mrazáků a lednic a odstraňování námrazy a ledu.
 • Třídění uskladněných vzorků v hlubokomrazicím boxu. Tím se jednak vyhodí nepotřebné vzorky a uvolní se prostor pro jiné, a jednak se zkrátí čas, po který jsou dveře boxu otevřené, což přináší další úsporu energie.
 • Zavírání digestoře nebo laminárního boxu v době, kdy nejsou používány, ale výměna vzduchu je stále aktivní.
 • Zapínání autoklávu, jen když je naplněn.
 • Nahrazení vodního chlazení jiným systémem, nebo minimálně zajištění cirkulace vody (pokud nehrozí kontaminace atd…).

Dodržování principů zelené chemie

Zelená chemie se zaměřuje na snižování produkce nebezpečných chemikálií, které mohou poškozovat životní prostředí. Její principy lze shrnout do několika bodů. Pro konkrétní aplikaci je potřeba udělat drobnou rešerši.

 • Předcházení tvorbě zbytečného odpadu a znečištění.
 • Navržení efektivní výroby látek za použití co nejmenšího množství reaktantů, což může zahrnovat využití katalyzátorů.
 • Použití bezpečnějších alternativ chemikálií, rozpouštědel a činidel.
 • Navržení přeměny vzniklých nebezpečných odpadních látek na méně škodlivé.
 • Zodpovědné nakládání s odpady.

Uspořádání prostoru a pravidelná kontrola vybavení

Možná trochu neobvyklá rada, ale věřte, že tím zabráníte například zbytečnému nakupování produktů, které už v laboratoři máte, nebo exspiraci „ztracených“ chemikálií. Zde jsou další užitečné tipy:

 • Označení umístění chemikálií, nádobí a pomůcek v laboratoři.
 • Pravidelná péče a údržba pomůcek a přístrojů, které mohou prodloužit jejich životnost.
 • Rozmístění košů na recyklovatelný odpad.
 • Použití upozornění a nálepek, například ohledně vypínání světel, klimatizace apod.

Snížení spotřeby jednorázového plastu

V některých laboratořích je produkováno velké množství plastového odpadu. Tomu, jak předcházet vzniku tohoto odpadu, se budeme věnovat v dalším příspěvku.

Zkuste některé tyto změny zavést do své praxe. Důležité je se domluvit s ostatními kolegy a společně tyto rady dodržovat. Tímto zodpovědným chováním chráníte nejen životní prostředí, ale i finance a někdy i nervy.

Přihlášení k Vašemu účtu