Vzorky jsou jako děti, nemůžou zůstat v klidu

Aneb kolik třepaček potřebuje biologická laboratoř

Na první pohled by se mohlo zdát, že laboratoř využije dvě, maximálně tři třepačky pro případ, kdy zrovna více pracovníků potřebuje stejný přístroj. Realita bývá ale jiná. Zkuste si schválně třepačky ve vaší laboratoři přepočítat.

Jednotlivé třepačky se liší jak druhem pohybu desky, tak amplitudou kmitů, a zdaleka se nehodí pro všechny účely. V praxi je tedy v laboratoři větší počet třepaček, často s neměnným programem, a každá z nich je určena ke specifickému použití. Krom parametrů třepání v takovémto případě není nutné měnit ani upínací systém, což ještě zvyšuje uživatelské pohodlí. Pokud vaše laboratoř funguje s menším počtem přístrojů a upínací systémy pravidelně měníte, je to samozřejmě zcela v pořádku, já jsem ovšem výměnu upínacího systému ve své praxi zatím neviděl.

Do počtu třepaček nezapomeňte zahrnout i vortexy, které tam nepochybně patří. Jejich funkcí nemusí být pouze krátké pulzy silných vibrací, ale s patřičnými nástavci mohou být použity i pro intenzivní míchání ve větším počtu zkumavek. Z vlastní zkušenosti s resuspendací bakteriální kultury vím, že nástavce nejsou bezpodmínečně potřeba, ovšem v tomto případě se zodpovědnost za držení zkumavky i vibrace vortexu přenášejí na klouby rukou, a to není úplně optimální.

Do celkového počtu třepaček zahrňte i ty z kultivačních prostor pro buněčné kultury. Zde se pravděpodobně nalézají ty nejbytelnější přístroje, které zvládají i nepřetržitý provoz. Použití méně odolného přístroje s sebou pochopitelně nese vyšší náklady na údržbu porouchaných zařízení a také zvýšenou pravděpodobnost poruchy ovládacích prvků. Taková porucha se může projevit roztočením třepačky snad až nad svůj deklarovaný maximální výkon a celá záležitost může být provázena vymršťováním uvolněných nádob z nosníku. Podobnou záležitost už bych si podruhé raději nechal ujít.

V neposlední řadě do výčtu třepaček zahrňte i všechny třepačky s ohřívacími bloky, na kterých jsou závislé mnohé procedury a určitě je nemůžeme opomenout.

Pokud si právě teď přepočítáváte třepačky, většina z Vás pravděpodobně došla k docela vysokým číslům. Spousta vzorků zkrátka nemůže zůstat v klidu, a ještě k tomu vyžadují specifickou intenzitu a směr třepání.

Pokud by Vaše flotila třepaček zasloužila omlazení nebo rozšíření, širokou nabídku všech typů těchto přístrojů naleznete v našem e-shopu .

Přihlášení k Vašemu účtu