Zvažte, zda vážíte přesně

Jak využít laboratorní váhy na maximum?

Laboratorní prostředí velice často vyžaduje přesnost, a to ve všech smyslech slova. Přesné dodržení laboratorních postupů stejně jako precizní provedení všech kroků je zásadní pro pořízení smysluplných a reprodukovatelných výsledků. To vše by mělo být podpořeno využitím přesných měřidel, která odpovídají požadované přesnosti výsledků. Jedním ze základních měření v laboratoři je vážení, ovšem i k němu je třeba přistupovat zodpovědně a předcházet tak zbytečným chybám. V tomto článku představíme několik tipů pro co nejpřesnější vážení.

Základním kamenem jsou pochopitelně kvalitní a dostatečně přesné váhy. Co ale dostatečná přesnost v praxi znamená? V naší nabídce naleznete v technických údajích všech nabízených vah takzvaný skutečný dílek. Ten představuje nejmenší hodnotu hmotnosti, kterou lze z displeje vah odečíst. Tento dílek ovšem podléhá v nezanedbatelné míře chybě měření. Konkrétní chybovost lze zjistit u výrobců zařízení a odvodit z ní, zda jsou váhy pro naše použití vhodné. Pro jednoduchost se můžeme řídit obecnou poučkou, že u vah všech spolehlivých výrobců bychom měli volit přístroj zobrazující o jeden řád přesnější hodnoty než ty, které chceme po měření zpracovávat. Například pokud vyžadujeme přesnost 0,01 g, měly by váhy zobrazovat alespoň tři desetinná čísla.

Výběrem váhy vše teprve začíná. Ani ten nejlepší přístroj na světě nám nezajistí přesné měření, pokud ho necháme bez údržby a navíc bude umístěn poblíž jiného přístroje produkujícího otřesy o síle středního zemětřesení. Ke kvalitním váhám patří také kvalitní váhový stůl, který pohltí co nejvíce vibrací omezujících přesnost vážení. Umístění takového stolu je také třeba naplánovat. Prostory, kde se často zvedá průvan či umístění bezprostředně vedle často používaných dveří výrazně zhorší kvalitu měření. V tomto případě se už nebavíme o nějaké statistické odchylce, ale o viditelném kolísání zobrazené hodnoty čtvrtého, někdy i třetího desetinného čísla. Pro přesné vážení je zkrátka třeba omezit otřesy vah a pohyb vzduchu v okolí na minimum.

Méně známým faktorem ovlivňujícím přesnost vážení je statická elektřina, která může ovlivnit převod informací ze senzoru do elektronických součástek vah. Pro velmi přesné vážení se někdy používá ionizátor, který vyrovnává statický náboj na vahách a ve vzorku během vážení. V případě, že váha evidentně špatně funguje, kdykoli k ní přiblížíte ruku, jste pravděpodobně nabiti statickou elektřinou a před dalším vážením byste se měli přes vhodný kovový objekt uzemnit.

V neposlední řadě je třeba dbát na správnou údržbu vah. Jedná se především o justaci vah, která je často zaměňována s kalibrací. Při justaci je přístroj odborně seřízen pomocí standardizovaných závaží a nepřesnosti vzniklé používáním jsou omezeny na minimum. Nejvyšší modely vah disponují interním standardem a jejich seřízení se provádí stiskem jediného tlačítka. V naší nabídce hledejte váhy s interní kalibrací.

Článek představuje několik praktických rad, jak co nejvíce zpřesnit vážení, aniž by se zkomplikoval postup pro samotného uživatele vah. Pokud ovšem potřebujete především přesnější váhy nebo kvalitní váhový stůl, obojí najdete v nejrůznějších provedeních v naší nabídce.


Rychlý odkaz na produkty:

Přihlášení k Vašemu účtu