Testo

Společnost Testo je výrobcem stolních a přenosných měřicích technologií. Celkově je společnost zastoupena 33 dceřinými firmami a více než 80 distribučními partnery na všech 5 kontinentech. Celosvětově zaměstnává 2 500 zaměstnanců a patří k světovým lídrům ve vývoji a inovacích.

  • Přístroje pro měření teploty (infračervené teploměry, ponorné teploměry, zapichovací teploměry atd.)
  • Přístroje pro měření vlhkosti (vlhkostní sondy, přístroje pro měření vlhkosti materiálu, záznamníky vlhkosti atd.)
  • Přístroje pro analýzu spalin (analyzátory spalin, detektory úniku, přístroje pro měření počtu nanočástic atd.)
  • Přístroje pro detekci úniku plynů (přístroje pro měření CO₂, luxmetry, detektory CO pro měření CO v okolí atd.)
  • Přístroje pro měření proudění vzduchu (vrtulkové anemometry, termické anemometry, usměrňovače objemového průtoku atd.)
  • Přístroje pro měření tlaku (digitální barometry, vakuometry, měřiče rozdílového tlaku atd.)
  • Termokamery

Historie

Společnost byla založena v roce 1957 v Německu a jejich prvním produktem byl elektronický lékařský teploměr. V roce 1979 byla založena první dceřiná společnost Testo Francie a postupem času počet dceřiných společností narostl na tři desítky. V roce 1990 uvedla na trh po 10 letech výzkumu vlhkostní senzor. V roce 2004 přišel na trh přístroj testo 330, který způsobil revoluci v měřicí technice v oblasti spalin. K dnešnímu dni má společnost na 2 500 zaměstnanců a obrat 200 miliónů euro.

Zdroj: https://www.testo.com/

Přihlášení k Vašemu účtu